Politico dẫn nguồn tin riêng cho biết Mỹ có thể bí mật thu t" /> Politico dẫn nguồn tin riêng cho biết Mỹ có thể bí mật thu t" /> Politico dẫn nguồn tin riêng cho biết Mỹ có thể bí mật thu t" />
Trang:

Ông Putin có thể đã bị mật vụ Mỹ thu thập thông tin tại Helsinki

Thứ tư, 26/02/2020 | 15:40
Thứ tư, 28/07/2018 | 18:14

Ông Putin có thể đã bị mật vụ Mỹ thu thập thông tin tại Helsinki

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Politico&nbsp;dẫn nguồn tin ri&ecirc;ng cho biết Mỹ c&oacute; thể b&iacute; mật thu thập th&ocirc;ng tin trong cuộc hội đ&agrave;m ri&ecirc;ng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump v&agrave; Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khu&ocirc;n khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nga &ndash; Mỹ ng&agrave;y 16/7 tại thủ đ&ocirc; Helsinki, Phần Lan.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo nguồn tin ri&ecirc;ng của&nbsp;<em>Politico</em>, c&aacute;c đặc vụ thuộc lực lượng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch thu thập th&ocirc;ng tin t&igrave;nh b&aacute;o của Mỹ đảm nhận nhiệm vụ b&iacute; mật thu thập th&ocirc;ng tin trong cuộc hội đ&agrave;m ri&ecirc;ng giữa &ocirc;ng Putin v&agrave; &ocirc;ng Trump. Những th&ocirc;ng tin n&agrave;y sẽ được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Mỹ ph&acirc;n t&iacute;ch để thu thập th&ocirc;ng tin về c&aacute;c trợ l&yacute; của &ocirc;ng Putin c&oacute; mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga &ndash; Mỹ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ông Putin có thể đã bị mật vụ Mỹ thu thập thông tin" src="/Content/editorimages/images/hoi-nghi-thuong-dinh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump v&agrave; Tổng thống Nga Vladimir Putin đ&atilde; ngồi xuống một cuộc họp trực tiếp tại Helsinki.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Lực lượng mật vụ n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ thu thập th&ocirc;ng tin từ Nga trong Hội nghị Thượng đỉnh Nga &ndash; Mỹ tại Helsinki m&agrave; c&ograve;n thu thập c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&aacute;c từ Điện Kremlin. Phần lớn c&aacute;c mật vụ n&agrave;y hoạt động b&iacute; mật, sự tồn tại v&agrave; t&ecirc;n gọi của c&aacute;c tổ chức n&agrave;y được giữ b&iacute; mật gần như tuyệt đối trong nhiều thập kỷ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng tin về c&aacute;c lực lượng mật vụ b&iacute; mật nhất của Mỹ bị cựu nh&acirc;n vi&ecirc;n của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ v&agrave;o năm 2013. Những hoạt động do th&aacute;m b&iacute; mật n&agrave;y của đặc vụ Mỹ bị lộ hứng chịu chỉ tr&iacute;ch nặng nề tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, điển h&igrave;nh l&agrave; trường hợp điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe l&eacute;n.</span></span></p>

- Vỡ đập thủy điện tại Lào do chất lượng xây dựng không đảm bảo / Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra toàn diện hệ thống cửa hàng Con Cưng

Politico dẫn nguồn tin riêng cho biết Mỹ có thể bí mật thu thập thông tin trong cuộc hội đàm riêng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ ngày 16/7 tại thủ đô Helsinki, Phần Lan.

Theo nguồn tin riêng của Politico, các đặc vụ thuộc lực lượng chuyên trách thu thập thông tin tình báo của Mỹ đảm nhận nhiệm vụ bí mật thu thập thông tin trong cuộc hội đàm riêng giữa ông Putin và ông Trump. Những thông tin này sẽ được các chuyên gia Mỹ phân tích để thu thập thông tin về các trợ lý của ông Putin có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Ông Putin có thể đã bị mật vụ Mỹ thu thập thông tin

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngồi xuống một cuộc họp trực tiếp tại Helsinki.

Lực lượng mật vụ này không chỉ thu thập thông tin từ Nga trong Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Mỹ tại Helsinki mà còn thu thập các thông tin khác từ Điện Kremlin. Phần lớn các mật vụ này hoạt động bí mật, sự tồn tại và tên gọi của các tổ chức này được giữ bí mật gần như tuyệt đối trong nhiều thập kỷ.

Thông tin về các lực lượng mật vụ bí mật nhất của Mỹ bị cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden tiết lộ vào năm 2013. Những hoạt động do thám bí mật này của đặc vụ Mỹ bị lộ hứng chịu chỉ trích nặng nề trên toàn thế giới, điển hình là trường hợp điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị nghe lén.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin