Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc họp của Bộ Chính trị " /> Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc họp của Bộ Chính trị " /> Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc họp của Bộ Chính trị " />
Trang:

Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc không làm kinh tế

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:24
Thứ sáu, 02/08/2018 | 11:28

Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc không làm kinh tế

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>T&acirc;n Hoa X&atilde;</em>&nbsp;đưa tin trong cuộc họp của Bộ Ch&iacute;nh trị Trung Quốc ng&agrave;y 31/7, &ocirc;ng Tập Cận B&igrave;nh đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c lực lượng vũ trang Trung Quốc cho tới cuối năm nay phải dừng c&aacute;c hoạt động kinh doanh thương mại như kinh doanh nh&agrave; trẻ, bất động sản để tập trung v&agrave;o chuy&ecirc;n m&ocirc;n.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Những hoạt động kinh doanh n&agrave;y đ&atilde; ngăn trở qu&acirc;n đội tập trung v&agrave;o việc r&egrave;n luyện khả năng t&aacute;c chiến v&agrave; chuẩn bị chiến đấu. Sự thay đổi n&agrave;y sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc x&acirc;y dựng qu&acirc;n đội giải ph&oacute;ng nh&acirc;n d&acirc;n Trung Quốc (PLA) trở th&agrave;nh đội qu&acirc;n đẳng cấp thế giới&rdquo;, &ocirc;ng Tập nhận định.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc không làm kinh tế" src="/Content/editorimages/images/tap-can-binh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng Tập cho rằng c&aacute;c hoạt động kinh doanh c&oacute; thể khiến c&aacute;c qu&acirc;n nh&acirc;n v&agrave; quan chức xao nh&atilde;ng nhiệm vụ ch&iacute;nh l&agrave; lu&ocirc;n phải sẵn s&agrave;ng r&egrave;n luyện v&agrave; t&aacute;c chiến để n&acirc;ng cao khả năng.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Do thiếu kinh ph&iacute; hoạt động, qu&acirc;n đội Trung Quốc những năm 1970 đ&atilde; bắt đầu tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động đầu tư thương mại. Tuy nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh phủ nước n&agrave;y v&agrave;o năm 1998 đ&atilde; ban h&agrave;nh lệnh cấm c&aacute;c hoạt động n&agrave;y, đi k&egrave;m với một số ngoại lệ nhất định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo&nbsp;<em>T&acirc;n Hoa X&atilde;</em>, đ&acirc;y l&agrave; động th&aacute;i mới nhất của &ocirc;ng Tập nhằm ngăn chặn vấn nạn tham nhũng trong PLA, đ&aacute;p ứng tham vọng của &ocirc;ng rằng lực lượng n&agrave;y c&oacute; thể chiến đấu v&agrave; chiến thắng mọi cuộc chiến tr&ecirc;n mọi mặt trận cho tới năm 2050.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;C&aacute;c hoạt động kinh doanh đ&ocirc;i khi c&oacute; thể l&agrave;m nảy sinh vấn nạn tham nhũng v&agrave; qu&acirc;n đội Trung Quốc phải tập trung v&agrave;o nhiệm vụ quốc ph&ograve;ng&rdquo;, chuy&ecirc;n gia Gong Fangbin từ Đại học quốc ph&ograve;ng Trung Quốc nhận định.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tới ng&agrave;y 30/6, qu&acirc;n đội Trung Quốc đ&atilde; cho dừng 106.000 chương tr&igrave;nh kinh doanh. Chỉ đạo của &ocirc;ng Tập được đưa ra trong bối cảnh lực lượng PLA kỷ niệm 91 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập.</span></span></p>

- Ông Obama "tái xuất" trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ / Nỗi lo sợ bệnh dịch bùng phát sau thảm họa vỡ đập ở Lào

Tân Hoa Xã đưa tin trong cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 31/7, ông Tập Cận Bình đã yêu cầu các lực lượng vũ trang Trung Quốc cho tới cuối năm nay phải dừng các hoạt động kinh doanh thương mại như kinh doanh nhà trẻ, bất động sản để tập trung vào chuyên môn.

“Những hoạt động kinh doanh này đã ngăn trở quân đội tập trung vào việc rèn luyện khả năng tác chiến và chuẩn bị chiến đấu. Sự thay đổi này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trở thành đội quân đẳng cấp thế giới”, ông Tập nhận định.

Ông Tập Cận Bình yêu cầu quân đội Trung Quốc không làm kinh tế

Ông Tập cho rằng các hoạt động kinh doanh có thể khiến các quân nhân và quan chức xao nhãng nhiệm vụ chính là luôn phải sẵn sàng rèn luyện và tác chiến để nâng cao khả năng.

Do thiếu kinh phí hoạt động, quân đội Trung Quốc những năm 1970 đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động đầu tư thương mại. Tuy nhiên, chính phủ nước này vào năm 1998 đã ban hành lệnh cấm các hoạt động này, đi kèm với một số ngoại lệ nhất định.

Theo Tân Hoa Xã, đây là động thái mới nhất của ông Tập nhằm ngăn chặn vấn nạn tham nhũng trong PLA, đáp ứng tham vọng của ông rằng lực lượng này có thể chiến đấu và chiến thắng mọi cuộc chiến trên mọi mặt trận cho tới năm 2050.

“Các hoạt động kinh doanh đôi khi có thể làm nảy sinh vấn nạn tham nhũng và quân đội Trung Quốc phải tập trung vào nhiệm vụ quốc phòng”, chuyên gia Gong Fangbin từ Đại học quốc phòng Trung Quốc nhận định.

Tới ngày 30/6, quân đội Trung Quốc đã cho dừng 106.000 chương trình kinh doanh. Chỉ đạo của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh lực lượng PLA kỷ niệm 91 năm ngày thành lập.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin