Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Ngân hàng Sacombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II. Thống ke, 6 tháng đầu năm, Sacombankđã thu hồi  hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng.Ấn tượng hơn nợ có khả năng mất vốn ...

- Ngành thuế thừa nhận khó truy thu vì Uber đã rời Việt Nam / FLC thay tổng giám đốc mới khi tổng giảm đốc cũ chỉ mới 8 tháng

Ngân hàng Sacombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II. Thống ke, 6 tháng đầu năm, Sacombankđã thu hồi  hơn 3.600 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng.Ấn tượng hơn nợ có khả năng mất vốn  hiện đã giảm 1.000 tỷ đồng so với  năm ngoái, xuống còn 7.300 tỷ đồng. Kết quả báo cáo tỷ lệ nợ xấu hiện đã xuống còn 3,3% (đầu năm 2017 là 6,68%) và ké hoạch giảm xuống dưới 3% vào cuối năm.

Sacombank giai quyet no xau

Dấu hệu tốt về giải quyết nợ xấu của ngân hàng Sacombank.
Theo ban lãnh đạo ngân hàng Sacombank, công tác xử lý nợ không chỉ phụ thuộc vào sự cố gắng của ngân hàng, mà còn do vào biến động  bất động sản, tài chính. Năm 2018, ban lãnh đạo Sacombank  đặt mục tiêu xử lý hơn 19.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, tương đương với năm 2017. Trong năm rồi, Sacombank đã xử lý thành công ba tài sản lớn là 3 lô đất tại khu Công nghiệp Đức Hoà III - Long An liên quan đến ông Trầm Bê với giá hơn 9.200 tỷ đồng. Đề án tái cơ cấu cho phép ngân hàng xử lý nợ xấu trong 10 năm, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý 5-7 năm, còn Sacombank cho biết hoàn tất cơ bản xử lý nợ xấu trong 3-5 năm.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay của Sacombank là 1.838 tỷ đồng.Ngoài sự khả quan về xử lý nợ xấu, 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 1.000 tỷ đồng, tương đương 54,2% kế hoạch năm. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư hơn 364.000 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm còn tổng tín dụng đạt hơn 247.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm.theo đó,tổng tài sản đến cuối quý II năm 2018 đạt gần 401.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm, trong đó tỷ trọng tài sản có sinh lời tăng 3,5%.

Số lượng khách hàng hơn 4,7 triệu, tăng 8,1% so với đầu năm.Tổng thu nhập của ngân hàng sau 6 tháng là hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ấn tượng về thu dịch vụ đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017. những dấu hệu tốt về giải quyết nợ xấu.