Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng năm 2018, nhà đầu tư n" /> Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng năm 2018, nhà đầu tư n" /> Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng năm 2018, nhà đầu tư n" />
Trang:

Siêu đô thị thông minh 4 tỷ USD của Nhật tại Hà Nội

Thứ sáu, 28/02/2020 | 16:22
Thứ sáu, 30/07/2018 | 15:38

Siêu đô thị thông minh 4 tỷ USD của Nhật tại Hà Nội

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Bộ Kế hoạch v&agrave; Đầu tư, trong 7 th&aacute;ng năm 2018, nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i đ&atilde; đầu tư v&agrave;o 17 ng&agrave;nh lĩnh vực, trong đ&oacute; lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp chế biến, chế tạo l&agrave; lĩnh vực thu h&uacute;t được nhiều sự quan t&acirc;m nhất với tổng số vốn đạt 9,63 tỷ USD, chiếm 41,95% tổng vốn đầu tư đăng k&yacute;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 7 th&aacute;ng năm 2018 c&oacute; 96 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ c&oacute; dự &aacute;n đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị tr&iacute; thứ nhất với tổng vốn đầu tư l&agrave; 6,88 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">H&agrave;n Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng k&yacute; 5,46 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư v&agrave;o Việt Nam&nbsp;Singapore đứng vị tr&iacute; thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng k&yacute; l&agrave; 2,73 tỷ USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư...</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 7 th&aacute;ng năm 2018 nh&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i đ&atilde; đầu tư v&agrave;o 59 tỉnh th&agrave;nh phố, trong đ&oacute; H&agrave; Nội l&agrave; địa phương thu h&uacute;t nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng k&yacute; l&agrave; 6,17 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 7 th&aacute;ng, dự &aacute;n x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh tại x&atilde; Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đ&ocirc;ng Anh H&agrave; Nội l&agrave; dự &aacute;n lớn nhất được cấp giấy chứng nhận đăng k&yacute; đầu tư với tổng vốn l&ecirc;n đến 4,138 tỷ USD.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Siêu đô thị thông minh 4 tỷ USD của Nhật tại Hà Nội" src="/Content/editorimages/images/sieu-do-thi-cua-Nhat.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Dự &aacute;n sẽ kết nối với trục đường V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p - cầu Nhật T&acirc;n.&nbsp;</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dự &aacute;n do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng khu đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật v&agrave; hạ tầng x&atilde; hội&hellip; Dự kiến v&agrave;o th&aacute;ng 9/2018 sẽ bắt đầu khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng đ&oacute;, cũng trong 7 th&aacute;ng đầu năm c&ograve;n c&oacute; dự &aacute;n nh&agrave; m&aacute;y LG Innitek Hải Ph&ograve;ng của H&agrave;n Quốc điều chỉnh tăng vốn đầu tư th&ecirc;m 501 triệu USD v&agrave;o ng&agrave;y 23/2/2018 (dự &aacute;n đ&atilde; được cấp giấy chứng nhận đăng k&yacute; đầu tư ng&agrave;y 1/9/2016, sản xuất modul camera).</span></span></p>

- Ô tô Trung Quốc bị chê thiếu an toàn đang tìm cách vào thị trường Mỹ / Câu chuyện người bán bún tham gia Shark Tank gọi vốn

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 7 tháng năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với tổng số vốn đạt 9,63 tỷ USD, chiếm 41,95% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong 7 tháng năm 2018 có 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 6,88 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư.

Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,46 tỷ USD, chiếm 23,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,73 tỷ USD, chiếm 11,9% tổng vốn đầu tư...

Trong 7 tháng năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 6,17 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư.

Trong 7 tháng, dự án xây dựng đô thị thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh Hà Nội là dự án lớn nhất được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn lên đến 4,138 tỷ USD.

Siêu đô thị thông minh 4 tỷ USD của Nhật tại Hà Nội

Dự án sẽ kết nối với trục đường Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân. 

Dự án do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) đầu tư với mục tiêu xây dựng khu đô thị thông minh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội… Dự kiến vào tháng 9/2018 sẽ bắt đầu khởi công xây dựng.

Cùng đó, cũng trong 7 tháng đầu năm còn có dự án nhà máy LG Innitek Hải Phòng của Hàn Quốc điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 501 triệu USD vào ngày 23/2/2018 (dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 1/9/2016, sản xuất modul camera).


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin