Giữa tuần này, Starbucks thông báo đan" /> Giữa tuần này, Starbucks thông báo đan" /> Giữa tuần này, Starbucks thông báo đan" />
Trang:

ef="/" title="Tìm việc làm">Tìm việc làm > Chi tiết tin tức

Thứ sáu, 03/04/2020 | 08:56
Thứ sáu, 05/08/2018 | 15:00

Starbucks cho phép khách hàng thanh toán bằng Bitcoin

<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Giữa tuần n&agrave;y, Starbucks th&ocirc;ng b&aacute;o đang hợp t&aacute;c với Microsoft v&agrave; Intercontinental Exchange (c&ocirc;ng ty quản l&yacute; s&agrave;n giao dịch chứng kho&aacute;n New York) để cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng d&ugrave;ng tiền kỹ thuật số Bitcoin để thanh to&aacute;n&nbsp;sản phẩm trong cửa h&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Starbucks thanh toán bằng Bitcoin" src="/Content/editorimages/images/starbucks-thanh-toan-bang-bitcoin.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Starbucks&nbsp;đang nỗ lực cập nhật xu hướng v&agrave; đa dạng h&oacute;a c&aacute;ch thanh to&aacute;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua nền tảng mang t&ecirc;n&nbsp;Bakkt sẽ&nbsp;cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng lưu trữ tiền số v&agrave; d&ugrave;ng ch&uacute;ng để thanh to&aacute;n. Cụ thể l&agrave;,&nbsp;Starbucks sẽ kh&ocirc;ng trực tiếp lưu trữ hoặc chấp nhận tiền ảo n&agrave;y. Thay v&agrave;o đ&oacute;, Bakkt sẽ chuyển tiền số Bitcoin sang đ&ocirc;la Mỹ để sử dụng tại chuỗi c&agrave; ph&ecirc; n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Nền tảng Bakkt dự kiến ra mắt th&aacute;ng 11. Ph&iacute;a Starbucks cho biết họ đang nỗ lực cập nhật xu hướng v&agrave; đa dạng h&oacute;a c&aacute;ch thanh to&aacute;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Bitcoin sẽ l&agrave; tiền số đầu ti&ecirc;n được chấp thuận tại Bakkt. Thời gian cụ thể m&agrave;&nbsp;Starbucks &aacute;p dụng th&igrave; vẫn chưa được th&ocirc;ng b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Starbucks thanh toán bằng Bitcoin" src="/Content/editorimages/images/starbucks-dung-bitcoin-thanh-toan.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Bakkt sẽ chuyển tiền số Bitcoin sang đ&ocirc;la Mỹ để sử dụng tại chuỗi c&agrave; ph&ecirc; Starbucks</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n Starbucks bước v&agrave;o lĩnh vực thanh to&aacute;n điện tử. Năm 2011, họ l&agrave; một trong c&aacute;c h&atilde;ng b&aacute;n lẻ lớn chấp nhận thanh to&aacute;n di động tại cửa h&agrave;ng. Quyết định mới nhất của họ c&oacute; thể đẩy nhanh tốc độ hợp ph&aacute;p h&oacute;a sử dụng c&aacute;c k&ecirc;nh thay thế, như Bitcoin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i&nbsp;Starbucks, trước đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c &ocirc;ng lớn như&nbsp;Overstock, Expedia v&agrave; Microsoft đ&atilde; cho ph&eacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng thanh to&aacute;n&nbsp;sản phẩm bằng Bitcoin.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>DanhBaViecLam.vn</strong></span></span></p>

- Thẻ tín dụng nhiều đặc quyền nhất thế giới dành cho giới siêu giàu / Hàng điện gia dụng Thái Lan ồ ạt đổ vào Việt Nam, vượt mặt Trung Quốc

Giữa tuần này, Starbucks thông báo đang hợp tác với Microsoft và Intercontinental Exchange (công ty quản lý sàn giao dịch chứng khoán New York) để cho phép khách hàng dùng tiền kỹ thuật số Bitcoin để thanh toán sản phẩm trong cửa hàng.

Starbucks thanh toán bằng Bitcoin

Starbucks đang nỗ lực cập nhật xu hướng và đa dạng hóa cách thanh toán cho khách hàng

Thông qua nền tảng mang tên Bakkt sẽ cho phép người dùng lưu trữ tiền số và dùng chúng để thanh toán. Cụ thể là, Starbucks sẽ không trực tiếp lưu trữ hoặc chấp nhận tiền ảo này. Thay vào đó, Bakkt sẽ chuyển tiền số Bitcoin sang đôla Mỹ để sử dụng tại chuỗi cà phê này.

Nền tảng Bakkt dự kiến ra mắt tháng 11. Phía Starbucks cho biết họ đang nỗ lực cập nhật xu hướng và đa dạng hóa cách thanh toán cho khách hàng. Bitcoin sẽ là tiền số đầu tiên được chấp thuận tại Bakkt. Thời gian cụ thể mà Starbucks áp dụng thì vẫn chưa được thông báo.

Starbucks thanh toán bằng Bitcoin

Bakkt sẽ chuyển tiền số Bitcoin sang đôla Mỹ để sử dụng tại chuỗi cà phê Starbucks

Đây không phải lần đầu tiên Starbucks bước vào lĩnh vực thanh toán điện tử. Năm 2011, họ là một trong các hãng bán lẻ lớn chấp nhận thanh toán di động tại cửa hàng. Quyết định mới nhất của họ có thể đẩy nhanh tốc độ hợp pháp hóa sử dụng các kênh thay thế, như Bitcoin.

Ngoài Starbucks, trước đó đã có các ông lớn như Overstock, Expedia và Microsoft đã cho phép khách hàng thanh toán sản phẩm bằng Bitcoin.

DanhBaViecLam.vn


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin