Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Nhân viên tiềm năng là người sở hữu khả năng và tham vọng trở thành nhà lãnh đạo tài ba của công ty. Tất nhiên nhân viên khá giỏi là người có tiềm năng rất cao nhưng không phải tất cả đều c&oacut...

- Mô hình tảng băng trôi trong tuyển dụng giúp lựa chọn nhân viên / Giữa thái độ và sự lanh lợi, nhà tuyển dụng sẽ chọn tiêu chí nào?

Nhân viên tiềm năng là người sở hữu khả năng và tham vọng trở thành nhà lãnh đạo tài ba của công ty. Tất nhiên nhân viên khá giỏi là người có tiềm năng rất cao nhưng không phải tất cả đều có năng lực hay mong muốn trở thành nhà lãnh đạo. Vậy làm thế nào nhận diện nhân viên đó? Sau đây là bốn đặc điểm quen thuộc để phân biệt sự khác nhau giữa nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi:

Sự khác nhau nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi

Nhân viên tiềm năng thường thể hiện khả năng lãnh đạo trong tương lai

1. Tiên phong và Theo sau

Nhân viên tiềm năng thường được miêu tả với khả năng làm vượt cả yêu cầu. Họ không rời khỏi công ty khi đồng hồ điểm 5 giờ hay chỉ lo lợi ích cá nhân. Họ ưu tiên vì tập thể, chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp khả năng và thể hiện tiềm năng lãnh đạo.

Còn một số nhân viên hoàn toàn hài lòng với vị trí hiện tại và không có nguyện vọng làm quản lý hay lãnh đạo tập thể. Thay vì chỉ dựa trên kết quả làm việc để tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo, hãy xem xét cả những đóng góp cá nhân và tính cách của nhân viên.

2. Tiếp thu và Không tiếp thu phản hồi

Những nhân viên tiềm năng thường ghi nhận, ghi nhớ và áp dụng những đóng góp mang tính xây dựng và sẽ cố tránh phạm sai lầm lần hai. Khi đánh giá công việc, hãy thảo luận phản hồi với nhân viên và xem những phản hồi nào được thực hiện tốt.

3. Chủ động và Thụ động

Một nhân viên chủ động sẽ tự lập kế hoạch cho tương lai, không đợi đến khi có vấn đề phát sinh mới tính. Còn nhân viên thụ động thì ngược lại, họ đợi đến khi vấn đề xảy ra thì mới suy nghĩ cách giải quyết. Cả hai đều hướng tới việc giải quyết vấn đề nhưng nhân viên chủ động thường sẽ mang tố chất lãnh đạo tương lai.

Sự khác nhau nhân viên tiềm năng và nhân viên khá giỏi

Nhân viên tiềm năng luôn hướng tới sự thành công cao hơn trong công ty

4. Hiểu rõ công ty và Hiểu công việc

Nhân viên khá giỏi và nhân viên tiềm năng đều cố gắng đạt năng suất làm việc cao nhất, nhưng nhân viên tiềm năng còn nhắm tới mức cao hơn thế.

Nhân viên tiềm năng luôn hướng tới sự thành công cao hơn trên cương vị của họ và nhắm tới sự thăng tiến lớn hơn. Họ hiểu rõ mục tiêu và kết quả công việc của họ ảnh hưởng nhiều đến thành công chung và khả năng đạt được tầm nhìn của toàn công ty.

DanhBaViecLam.vn chia sẻ những kinh nghiệm về sự khác nhau giữa nhân viên khá giỏi và nhân viên tiềm năng như trên. Bạn nghĩ thế nào? Còn những tố chất nào thường thấy ở nhân viên tiềm năng? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé.

DanhBaViecLam.vn