Theo Coindesk, sáng nay (25/7) đồng tiền số lớn nhất thế giới có l&uacu" /> Theo Coindesk, sáng nay (25/7) đồng tiền số lớn nhất thế giới có l&uacu" /> Theo Coindesk, sáng nay (25/7) đồng tiền số lớn nhất thế giới có l&uacu" />
Trang:

Tăng 40% trong tháng 7, liệu giá bitcoin sẽ còn tiếp tục tăng vọt ?

Thứ ba, 25/02/2020 | 11:58
Thứ ba, 25/07/2018 | 17:17

Tăng 40% trong tháng 7, liệu giá bitcoin sẽ còn tiếp tục tăng vọt ?

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo Coindesk, s&aacute;ng nay (25/7) đồng tiền số lớn nhất thế giới c&oacute; l&uacute;c đ&atilde; l&ecirc;n tới hơn 8.400 USD, tuy nhi&ecirc;n vẫn thấp hơn 58% so với mức đỉnh cao nhất 19.783,21 USD. Cũng so với đỉnh n&agrave;y, gi&aacute; trị vốn h&oacute;a của bitcoin hiện đang thấp hơn gần 200 tỷ USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&agrave; tăng gi&aacute; gần đ&acirc;y của bitcoin l&agrave; kết quả của t&acirc;m l&yacute; hưng phấn tr&ecirc;n thị trường sau một loạt tin tức t&iacute;ch cực. Tuần trước b&aacute;o ch&iacute; đưa tin BlackRock đang th&agrave;nh lập 1 nh&oacute;m l&agrave;m việc nghi&ecirc;n cứu về tiền số v&agrave; c&ocirc;ng nghệ blockchain. D&ugrave; sau đ&oacute; CEO của quỹ n&agrave;y khẳng định điều đ&oacute; kh&ocirc;ng đồng nghĩa BlackRock đầu tư v&agrave;o tiền số, đ&acirc;y vẫn l&agrave; t&iacute;n hiệu cho thấy tiền số thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m của c&aacute;c nh&agrave; đầu tư định chế.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Giá Bitcoin tăng vọt đang thu hut sự chú ý của cộng đồng tiền số" src="/Content/editorimages/images/bitcoin22.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Gi&aacute; Bitcoin tăng vọt đang thu hut sự ch&uacute; &yacute; của cộng đồng tiền số</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong 1 diễn biến kh&aacute;c, Mastercard th&ocirc;ng b&aacute;o đ&atilde; c&oacute; được bằng s&aacute;ng chế cho ph&eacute;p giao dịch bitcoin tr&ecirc;n thẻ t&iacute;n dụng. Chưa c&oacute; sản phẩm n&agrave;o được tung ra thị trường nhưng c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y c&oacute; thể th&uacute;c đẩy c&aacute;c giao dịch sử dụng c&ocirc;ng nghệ blockchain.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; bitcoin tăng gần 40% kể từ đầu th&aacute;ng 7 đến nay một phần lớn l&agrave; nhờ đồn đo&aacute;n v&agrave;o đầu th&aacute;ng 8 Ủy ban chứng kho&aacute;n Mỹ sẽ đưa ra ph&aacute;n quyết về quỹ ETF tiền số.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Timothy Tam, CEO của CoinFi l&agrave; 1 c&ocirc;ng ty ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu chuy&ecirc;n về tiền số, dự đo&aacute;n cuối c&ugrave;ng th&igrave; thị trường đang bắt đầu 1 đợt tăng gi&aacute; mới sau khi đ&atilde; ở trong trạng th&aacute;i &egrave;o uột trong suốt 6 th&aacute;ng qua. Theo &ocirc;ng th&ocirc;ng tin c&ocirc;ng ty khai th&aacute;c tiền số Bitman vừa ho&agrave;n th&agrave;nh v&ograve;ng gọi vốn mới cũng t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến thị trường. Tờ Caixin đưa tin Bitman đ&atilde; huy động được 300 &ndash; 400 triệu USD v&agrave; được định gi&aacute; v&agrave;o khoảng 12 tỷ USD.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hiện tổng gi&aacute; trị vốn h&oacute;a của thị trường tiền số đang trở lại s&aacute;t mốc 300 tỷ USD, theo dữ liệu về gần 1.700 đồng m&agrave; Coinmarketcap.com theo d&otilde;i. Bitcoin vẫn giảm gần 60% so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại.</span></span></p>

- Lý do dưới đây cho biết vì sao bạn không nên mua đồ điện tử vào mùa hè / Vẻ đẹp của những căn biệt thư phố núi giá triệu đô trên thế giới

Theo Coindesk, sáng nay (25/7) đồng tiền số lớn nhất thế giới có lúc đã lên tới hơn 8.400 USD, tuy nhiên vẫn thấp hơn 58% so với mức đỉnh cao nhất 19.783,21 USD. Cũng so với đỉnh này, giá trị vốn hóa của bitcoin hiện đang thấp hơn gần 200 tỷ USD.

Đà tăng giá gần đây của bitcoin là kết quả của tâm lý hưng phấn trên thị trường sau một loạt tin tức tích cực. Tuần trước báo chí đưa tin BlackRock đang thành lập 1 nhóm làm việc nghiên cứu về tiền số và công nghệ blockchain. Dù sau đó CEO của quỹ này khẳng định điều đó không đồng nghĩa BlackRock đầu tư vào tiền số, đây vẫn là tín hiệu cho thấy tiền số thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư định chế.

Giá Bitcoin tăng vọt đang thu hut sự chú ý của cộng đồng tiền số

Giá Bitcoin tăng vọt đang thu hut sự chú ý của cộng đồng tiền số

Trong 1 diễn biến khác, Mastercard thông báo đã có được bằng sáng chế cho phép giao dịch bitcoin trên thẻ tín dụng. Chưa có sản phẩm nào được tung ra thị trường nhưng công nghệ này có thể thúc đẩy các giao dịch sử dụng công nghệ blockchain.

Giá bitcoin tăng gần 40% kể từ đầu tháng 7 đến nay một phần lớn là nhờ đồn đoán vào đầu tháng 8 Ủy ban chứng khoán Mỹ sẽ đưa ra phán quyết về quỹ ETF tiền số.

Timothy Tam, CEO của CoinFi là 1 công ty phân tích dữ liệu chuyên về tiền số, dự đoán cuối cùng thì thị trường đang bắt đầu 1 đợt tăng giá mới sau khi đã ở trong trạng thái èo uột trong suốt 6 tháng qua. Theo ông thông tin công ty khai thác tiền số Bitman vừa hoàn thành vòng gọi vốn mới cũng tác động tích cực đến thị trường. Tờ Caixin đưa tin Bitman đã huy động được 300 – 400 triệu USD và được định giá vào khoảng 12 tỷ USD.

Hiện tổng giá trị vốn hóa của thị trường tiền số đang trở lại sát mốc 300 tỷ USD, theo dữ liệu về gần 1.700 đồng mà Coinmarketcap.com theo dõi. Bitcoin vẫn giảm gần 60% so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin