Trang:

Tên ngáo đá nhốt cô gái ở Sài Gòn rồi châm lửa đốt phòng trọ

Thứ bảy, 29/02/2020 | 09:56
Thứ bảy, 28/07/2018 | 22:22

Tên ngáo đá nhốt cô gái ở Sài Gòn rồi châm lửa đốt phòng trọ

<p>V&agrave;o ng&agrave;y 28/7, một c&ocirc; g&aacute;i tại ph&ograve;ng trọ ở số 40, đường số 4, khu phố 6 đ&atilde; bị một người c&oacute; biểu hiện ng&aacute;o đ&aacute; khống chế , đốt đồ đạc.</p> <p>Được biết,&nbsp;Nguyễn Xu&acirc;n Phong (38 tuổi, qu&ecirc; ở Nghệ An) đến&nbsp;ph&ograve;ng trọ của bạn g&aacute;i&nbsp;ở&nbsp;phường B&igrave;nh Chiểu (quận Thủ Đức) chơi. Phong c&oacute; biểu hiện bất thường, miệng li&ecirc;n tục n&oacute;i nhảm. Khi v&agrave;o ph&ograve;ng, &ldquo;Anh Phong k&ecirc;u nh&agrave; c&oacute; ma rồi kh&oacute;a cửa nhốt t&ocirc;i trong ph&ograve;ng. Anh Phong sau đ&oacute; đem đồ đạc chất đống trước cửa nh&agrave; rồi ch&acirc;m lửa đốt, n&oacute;i xua đuổi ma&rdquo;, nạn nh&acirc;n&nbsp;kể lại.&nbsp;C&ocirc;&nbsp;g&aacute;i&nbsp;đ&atilde; li&ecirc;n tục cầu xin anh ta mở cửa nhưng kh&ocirc;ng được.</p> <p style="text-align:center"><img alt="ngao da o sai gon" src="/Content/editorimages/images/ngao%20da%20o%20sai%20gon.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>T&ecirc;n ng&aacute;o đ&aacute; đang được điều trị tại bệnh viện</em></p> <p>C&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an đến ứng cứu,&nbsp;dập lửa, ph&aacute; cửa để&nbsp;cứu c&ocirc; g&aacute;i ra ngo&agrave;i. Một chiến sĩ&nbsp;phường v&agrave; một người d&acirc;n bị bỏng trong l&uacute;c khống chế t&ecirc;n ng&aacute;o đ&aacute;.&nbsp;Lửa sau đ&oacute; được dập tắt, nạn nh&acirc;n được giải cứu an to&agrave;n.</p> <p>T&ecirc;n ng&aacute;o đ&aacute; đang&nbsp;được cấp cứu ở bệnh viện Thủ Đức v&agrave;&nbsp;bị bỏng nặng ở hai tay,&nbsp;m&ocirc;ng,</p> <p>Do t&ecirc;n ng&aacute;o đ&aacute; li&ecirc;n tục n&oacute;i nhảm n&ecirc;n c&ocirc;ng an chưa lấy được lời khai hay th&ocirc;ng tin g&igrave;. Anh ta được x&aacute;c định dương t&iacute;nh với chất ma t&uacute;y, hiện c&ograve;n chưa tỉnh.</p>

- Máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không Hàn Quốc / Ông Putin có thể đã bị mật vụ Mỹ thu thập thông tin tại Helsinki

Vào ngày 28/7, một cô gái tại phòng trọ ở số 40, đường số 4, khu phố 6 đã bị một người có biểu hiện ngáo đá khống chế , đốt đồ đạc.

Được biết, Nguyễn Xuân Phong (38 tuổi, quê ở Nghệ An) đến phòng trọ của bạn gái ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) chơi. Phong có biểu hiện bất thường, miệng liên tục nói nhảm. Khi vào phòng, “Anh Phong kêu nhà có ma rồi khóa cửa nhốt tôi trong phòng. Anh Phong sau đó đem đồ đạc chất đống trước cửa nhà rồi châm lửa đốt, nói xua đuổi ma”, nạn nhân kể lại. Cô gái đã liên tục cầu xin anh ta mở cửa nhưng không được.

ngao da o sai gon

Tên ngáo đá đang được điều trị tại bệnh viện

Các chiến sĩ công an đến ứng cứu, dập lửa, phá cửa để cứu cô gái ra ngoài. Một chiến sĩ phường và một người dân bị bỏng trong lúc khống chế tên ngáo đá. Lửa sau đó được dập tắt, nạn nhân được giải cứu an toàn.

Tên ngáo đá đang được cấp cứu ở bệnh viện Thủ Đức và bị bỏng nặng ở hai tay, mông,

Do tên ngáo đá liên tục nói nhảm nên công an chưa lấy được lời khai hay thông tin gì. Anh ta được xác định dương tính với chất ma túy, hiện còn chưa tỉnh.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)