Dầu tăng mạnh

<" /> Dầu tăng mạnh

<" /> Dầu tăng mạnh

<" />

Trang:

Thị trường hàng hóa đồng loạt tăng mạnh trong ngày 5/7

Thứ ba, 25/02/2020 | 18:32
Thứ ba, 05/07/2018 | 13:55

Thị trường hàng hóa đồng loạt tăng mạnh trong ngày 5/7

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Dầu tăng mạnh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; dầu kết th&uacute;c phi&ecirc;n ng&agrave;y thứ tư (4/7) tăng, bởi đe dọa từ Iran v&agrave; dự trữ dầu th&ocirc; Mỹ giảm tuần thứ 2 li&ecirc;n tiếp.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Dầu th&ocirc; Brent kỳ hạn th&aacute;ng 9 tăng 48 cent l&ecirc;n 78,24 USD/th&ugrave;ng v&agrave; gi&aacute; dầu th&ocirc; T&acirc;y Texas WTI tăng 19 cent l&ecirc;n 74,33 USD/th&ugrave;ng, hồi phục từ mức thấp 72,23 USD/th&ugrave;ng. Thị trường Mỹ kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute; thanh to&aacute;n do nước n&agrave;y nghỉ ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tổng thống Iran Hassan Rouhani đe dọa sự gi&aacute;n đoạn c&aacute;c l&ocirc; h&agrave;ng dầu từ c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng nếu Washington tiếp tục g&acirc;y &aacute;p lực đối với tất cả c&aacute;c nước ngừng mua dầu Iran. C&aacute;c biện ph&aacute;p trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu th&ocirc; Iran mờ nhạt, bất khả kh&aacute;ng tại Libya v&agrave; tắc đường ống ngo&agrave;i dự kiến tại Nigeria đ&atilde; cản trở triển vọng nguồn cung, bất chấp sản lượng bởi Tổ chức C&aacute;c nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC tăng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một diễn biến kh&aacute;c, dự trữ dầu th&ocirc; của Mỹ đ&atilde; giảm 4,5 triệu th&ugrave;ng/ng&agrave;y (bpd) trong tuần đến ng&agrave;y 29/6 xuống c&ograve;n 416,9 triệu bpd so với dự kiến giảm 3,5 triệu bpd của c&aacute;c nh&agrave; ph&acirc;n t&iacute;ch. Dự trữ dầu th&ocirc; tại Cushing, Oklahoma giảm 2,6 triệu bpd, API cho bi&ecirc;t. Dự trữ dầu th&ocirc; tại c&aacute;c cơ sở lưu trữ Cushing giảm 360.000 bpd sau sự cố tắc nghẽn tại cơ sở dầu c&aacute;t Syncrude Canada gần Fort McMurray, Alberta.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>V&agrave;ng cao nhất 1 tuần</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; v&agrave;ng cao nhất 1 tuần, hồi phục từ mức thấp nhất 7 th&aacute;ng trong tuần n&agrave;y, được hậu thuẫn bởi đồng USD suy yếu v&agrave; căng thẳng thương mại leo thang, mặc d&ugrave; mức tăng bị hạn chế bởi triển vọng tăng l&atilde;i suất sẽ hậu thuẫn đồng bạc xanh.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; v&agrave;ng giao ngay tăng 0,3% l&ecirc;n 1.256,20 USD/ounce, trong phi&ecirc;n c&oacute; l&uacute;c đạt 1.261,1 USD/ounce, mức cao nhất 1 tuần. Gi&aacute; v&agrave;ng đ&atilde; tăng hơn 20 USD từ 1.237,32 USD/ounce phi&ecirc;n trước đ&oacute;, mức thấp nhất kể từ ng&agrave;y 12/12. Gi&aacute; v&agrave;ng kỳ hạn th&aacute;ng 8 tại Mỹ tăng 0,4% l&ecirc;n 1.258,1 USD/ounce.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trung Quốc g&acirc;y sức &eacute;p đối với EU để đưa ra tuy&ecirc;n bố chung chống lại ch&iacute;nh s&aacute;ch thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp thượng đỉnh v&agrave;o cuối th&aacute;ng n&agrave;y nhưng khả năng sẽ đối mặt với sự phản đối. V&agrave;ng thường được coi l&agrave; nơi tr&uacute; ẩn an to&agrave;n trong thời gian bất ổn ch&iacute;nh trị v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute;, gi&aacute; bạc tăng 0,1% l&ecirc;n 16,03 USD/ounce, palađi tăng 0,7% l&ecirc;n 946 USD/ounce. Bạch kim kh&ocirc;ng thay đổi ở mức 837 USD/ounce sau khi phi&ecirc;n trước đ&oacute; c&oacute; l&uacute;c về 793 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ th&aacute;ng 12/2008.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đồng thấp nhất gần 11 th&aacute;ng, kẽm thấp nhất kể từ th&aacute;ng 6/2017</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; đồng v&agrave; kẽm chạm mức thấp mới, do c&aacute;c nh&agrave; đầu tư đẩy mạnh b&aacute;n ra trước thuế quan thương mại mới của Mỹ đối với h&agrave;ng h&oacute;a từ Trung Quốc v&agrave; c&oacute; thể khiến nhu cầu đối với kim loại c&ocirc;ng nghiệp suy giảm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; đồng hợp đồng tham chiếu tr&ecirc;n s&agrave;n London giảm 1,6% xuống c&ograve;n 6.386 USD/tấn, trong phi&ecirc;n c&oacute; l&uacute;c chạm 6.344 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ th&aacute;ng 8/2017. Hợp đồng kẽm tại LME giảm 3,2% xuống c&ograve;n 2.700 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ th&aacute;ng 6/2017.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc trong th&aacute;ng 6 tăng mạnh l&ecirc;n mức cao nhất 4 th&aacute;ng, được th&uacute;c đẩy bởi doanh số b&aacute;n h&agrave;ng trong c&aacute;c doanh nghiệp mới v&agrave; số lượng việc l&agrave;m tăng, điều tra tư nh&acirc;n cho biết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; nh&ocirc;m tại LME tăng 0,4% l&ecirc;n 2.089 USD/tấn, nickel v&agrave; ch&igrave; chạm mức thấp nhất kể từ th&aacute;ng 5/2018. Gi&aacute; nickel giảm 1,9% xuống c&ograve;n 14.145 USD/tấn, ch&igrave; giảm 2,9% xuống c&ograve;n 2.322 USD/tấn. Thiếc giảm 0,3% xuống c&ograve;n 19.600 USD/tấn, trong phi&ecirc;n c&oacute; l&uacute;c đạt 19.500 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ 27/12.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Th&eacute;p tăng gi&aacute;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp;Gi&aacute; th&eacute;p tăng sau khi Trung Quốc cho biết, sẽ tăng cường đ&oacute;ng cửa c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y sản xuất th&eacute;p lỗi thời v&agrave; dư thừa từ năm nay đến năm 2020 như l&agrave; một phần của kế hoạch chống &ocirc; nhiễm. Mỹ đe dọa &aacute;p thuế đối với h&agrave;ng h&oacute;a của Trung Quốc c&oacute; trị gi&aacute; 34 tỉ USD sẽ c&oacute; hiệu lực từ ng&agrave;y 6/7, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng cũng ảnh hưởng tới nhu cầu th&eacute;p.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Kế hoạch của Trung Quốc sẽ loại bỏ một số ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp tại 82 th&agrave;nh phố tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, so với 28 th&agrave;nh phố ở tỉnh H&agrave; Bắc, th&agrave;nh phố Bắc Kinh v&agrave; Thi&ecirc;n T&acirc;n đ&atilde; đưa ra trước đ&acirc;y. Điều đ&oacute; sẽ thắt chặt nguồn cung th&eacute;p tại Trung Quốc, nước sản xuất lớn nhất thế giới, v&agrave; th&uacute;c đẩy gi&aacute;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&nbsp;Hợp đồng th&eacute;p c&acirc;y kỳ hạn th&aacute;ng 9 tr&ecirc;n s&agrave;n Thượng Hải đ&oacute;ng cửa tăng 0,9% l&ecirc;n 3.783 NDT (573 USD)/tấn, sau khi tăng 1,8% trong phi&ecirc;n. Nhu cầu cũng duy tr&igrave; vững v&agrave; c&oacute; thể chỉ suy yếu trong nửa cuối th&aacute;ng 7 đến th&aacute;ng 8 khi thời tiết n&oacute;ng tăng cường v&agrave; hạn chế hoạt động x&acirc;y dựng. Gi&aacute; nguy&ecirc;n liệu sản xuất th&eacute;p như than luyện cốc v&agrave; quặng sắt giảm. Hợp đồng quặng sắt tr&ecirc;n s&agrave;n Đại Li&ecirc;n giảm 0,4% xuống c&ograve;n 462 NDT/tấn v&agrave; than luyện cốc giảm 0,8% xuống c&ograve;n 1.154,5 NDT/tấn. Than cốc tăng 0,9% l&ecirc;n 2.045 NDT/tấn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Đường tăng gi&aacute;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; đường tăng, được củng cố bởi nguồn cung thắt chặt trong ngắn hạn, trong khi c&agrave; ph&ecirc; robusta v&agrave; cacao London thay đổi nhẹ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hợp đồng đường trắng kỳ hạn th&aacute;ng 8 tăng 4,5 USD tương đương 1,3% l&ecirc;n 341,1 USD/tấn bởi nguồn cung thắt chặt. Sự sụt giảm gi&aacute; ethanol gần đ&acirc;y tại Brazil cũng hạn chế đ&agrave; suy giảm gi&aacute; đường, khuyến kh&iacute;ch sử dụng nhiều m&iacute;a để sản xuất đường hơn sản xuất nhi&ecirc;n liệu t&aacute;i tạo. Xuất khẩu đường của Brazil giảm gần 1 triệu tấn trong th&aacute;ng 6 so với c&ugrave;ng th&aacute;ng năm ngo&aacute;i, do c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y găm h&agrave;ng khi gi&aacute; chạm mức thấp nhiều năm.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hợp đồng ca cao kỳ hạn th&aacute;ng 9 tr&ecirc;n s&agrave;n London giảm 1 GBP, tương đương 0,1% xuống c&ograve;n 1.798 GBP/tấn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hơp đồng c&agrave; ph&ecirc; robusta kỳ hạn th&aacute;ng 9 tăng 4 USD, tương đương 0,2% l&ecirc;n 1.689 USD/tấn. Xuất khẩu c&agrave; ph&ecirc; hạt xanh của Brazil trong th&aacute;ng 6 tăng l&ecirc;n 2,16 triệu bao (60 kg) so với 1,91 triệu bao c&ugrave;ng th&aacute;ng năm ngo&aacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Cao su thấp nhất 21 th&aacute;ng</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; cao su hợp đồng tham chiếu giảm xuống mức thấp nhất 21 th&aacute;ng, hướng theo gi&aacute; cao su kỳ hạn tại Thượng Hải suy giảm. Gi&aacute; cao su chịu &aacute;p lực trước hạn ch&oacute;t 6/7, khi Mỹ &aacute;p thuế quan đối với h&agrave;ng h&oacute;a của Trung Quốc c&oacute; trị gi&aacute; 34 tỉ USD.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thị trường hàng hóa " src="/Content/editorimages/images/gia-cao-su-giam-manh.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; cao su giảm xuống mức thấp nhất trong v&ograve;ng 21 th&aacute;ng trở lại đ&acirc;y.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hợp đồng cao su kỳ hạn th&aacute;ng 12 tr&ecirc;n s&agrave;n TOCOM kết th&uacute;c giảm 1,2 JPY xuống c&ograve;n 171,1 JPY (1,55 USD)/kg, trong phi&ecirc;n c&oacute; l&uacute;c đạt 168,3 JPY/kg, mức thấp nhất kể từ ng&agrave;y 5/10/2016.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tại Thượng Hải hợp đồng cao su kỳ hạn th&aacute;ng 9 giảm 75 NDT xuống c&ograve;n 10.410 NDT (1.577 USD)/tấn.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hợp đồng cao su kỳ hạn th&aacute;ng 8 tr&ecirc;n s&agrave;n SICOM giảm 1,1 cent xuống c&ograve;n 131,6 Uscent/kg.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Ch&egrave; tăng do nhu cầu tăng mạnh</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; ch&egrave; tăng phi&ecirc;n thứ 7 li&ecirc;n tiếp tại phi&ecirc;n đấu gi&aacute; h&agrave;ng tuần, do nhu cầu đối với ch&egrave; chất lượng tăng mạnh mẽ, mặc d&ugrave; nguồn cung tăng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; ch&egrave; Bangladesh ở mức trung b&igrave;nh 251,2 taka (2,7 USD)/kg tại cảng th&agrave;nh phố Chittagong, so với 243,61 taka/kg trong phi&ecirc;n trước đ&oacute; tại trung t&acirc;m đấu gi&aacute; Srimangal.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><strong>Sữa giảm do dư cung</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Gi&aacute; sữa to&agrave;n cầu giảm mạnh nhất trong năm nay tại phi&ecirc;n đấu gi&aacute; diễn ra ng&agrave;y 4/7, do nguồn cung tăng mạnh mẽ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Chỉ số gi&aacute; sữa thương mại to&agrave;n cầu (GDT) giảm 5%, với gi&aacute; b&aacute;n trung b&igrave;nh 3.232 USD/tấn, sau khi giảm 1,2% tại phi&ecirc;n đấu gi&aacute; trước đ&oacute;. Kết quả n&agrave;y đến sau khi nh&agrave; sản xuất sữa Fonterra New Zealand cho biết, tổng sản lượng sữa tại nước n&agrave;y trong th&aacute;ng 5 tăng 6%, do điều kiện thời tiết thuận lợi.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Hợp đồng sữa bột nguy&ecirc;n kem, sản phẩm được giao dịch nhiều nhất giảm 7,3% xuống c&ograve;n 2.905 USD/tấn. Tổng cộng 26.519 tấn sữa được b&aacute;n tại phi&ecirc;n đấu gi&aacute; mới nhất, tăng 22,6% so với phi&ecirc;n trước đ&oacute;.</span></span></p>

- Nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và EU có thể xảy ra / Trái phiếu Trung Quốc và Hàn Quốc tăng mạnh nhờ chiến tranh thương mại

Dầu tăng mạnh

Giá dầu kết thúc phiên ngày thứ tư (4/7) tăng, bởi đe dọa từ Iran và dự trữ dầu thô Mỹ giảm tuần thứ 2 liên tiếp. 

Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 9 tăng 48 cent lên 78,24 USD/thùng và giá dầu thô Tây Texas WTI tăng 19 cent lên 74,33 USD/thùng, hồi phục từ mức thấp 72,23 USD/thùng. Thị trường Mỹ không có giá thanh toán do nước này nghỉ ngày Quốc khánh.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đe dọa sự gián đoạn các lô hàng dầu từ các nước láng giềng nếu Washington tiếp tục gây áp lực đối với tất cả các nước ngừng mua dầu Iran. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu thô Iran mờ nhạt, bất khả kháng tại Libya và tắc đường ống ngoài dự kiến tại Nigeria đã cản trở triển vọng nguồn cung, bất chấp sản lượng bởi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC tăng.

Trong một diễn biến khác, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 4,5 triệu thùng/ngày (bpd) trong tuần đến ngày 29/6 xuống còn 416,9 triệu bpd so với dự kiến giảm 3,5 triệu bpd của các nhà phân tích. Dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma giảm 2,6 triệu bpd, API cho biêt. Dự trữ dầu thô tại các cơ sở lưu trữ Cushing giảm 360.000 bpd sau sự cố tắc nghẽn tại cơ sở dầu cát Syncrude Canada gần Fort McMurray, Alberta.

Vàng cao nhất 1 tuần

Giá vàng cao nhất 1 tuần, hồi phục từ mức thấp nhất 7 tháng trong tuần này, được hậu thuẫn bởi đồng USD suy yếu và căng thẳng thương mại leo thang, mặc dù mức tăng bị hạn chế bởi triển vọng tăng lãi suất sẽ hậu thuẫn đồng bạc xanh. 

Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.256,20 USD/ounce, trong phiên có lúc đạt 1.261,1 USD/ounce, mức cao nhất 1 tuần. Giá vàng đã tăng hơn 20 USD từ 1.237,32 USD/ounce phiên trước đó, mức thấp nhất kể từ ngày 12/12. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ tăng 0,4% lên 1.258,1 USD/ounce.

Trung Quốc gây sức ép đối với EU để đưa ra tuyên bố chung chống lại chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng này nhưng khả năng sẽ đối mặt với sự phản đối. Vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời gian bất ổn chính trị và tài chính.

Trong khi đó, giá bạc tăng 0,1% lên 16,03 USD/ounce, palađi tăng 0,7% lên 946 USD/ounce. Bạch kim không thay đổi ở mức 837 USD/ounce sau khi phiên trước đó có lúc về 793 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

Đồng thấp nhất gần 11 tháng, kẽm thấp nhất kể từ tháng 6/2017

Giá đồng và kẽm chạm mức thấp mới, do các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra trước thuế quan thương mại mới của Mỹ đối với hàng hóa từ Trung Quốc và có thể khiến nhu cầu đối với kim loại công nghiệp suy giảm.

Giá đồng hợp đồng tham chiếu trên sàn London giảm 1,6% xuống còn 6.386 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 6.344 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2017. Hợp đồng kẽm tại LME giảm 3,2% xuống còn 2.700 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2017.

Tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 6 tăng mạnh lên mức cao nhất 4 tháng, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng trong các doanh nghiệp mới và số lượng việc làm tăng, điều tra tư nhân cho biết.

Giá nhôm tại LME tăng 0,4% lên 2.089 USD/tấn, nickel và chì chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5/2018. Giá nickel giảm 1,9% xuống còn 14.145 USD/tấn, chì giảm 2,9% xuống còn 2.322 USD/tấn. Thiếc giảm 0,3% xuống còn 19.600 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 19.500 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ 27/12.

Thép tăng giá

 Giá thép tăng sau khi Trung Quốc cho biết, sẽ tăng cường đóng cửa các nhà máy sản xuất thép lỗi thời và dư thừa từ năm nay đến năm 2020 như là một phần của kế hoạch chống ô nhiễm. Mỹ đe dọa áp thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc có trị giá 34 tỉ USD sẽ có hiệu lực từ ngày 6/7, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng cũng ảnh hưởng tới nhu cầu thép. 

Kế hoạch của Trung Quốc sẽ loại bỏ một số ngành công nghiệp tại 82 thành phố trên toàn quốc, so với 28 thành phố ở tỉnh Hà Bắc, thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân đã đưa ra trước đây. Điều đó sẽ thắt chặt nguồn cung thép tại Trung Quốc, nước sản xuất lớn nhất thế giới, và thúc đẩy giá. 

 Hợp đồng thép cây kỳ hạn tháng 9 trên sàn Thượng Hải đóng cửa tăng 0,9% lên 3.783 NDT (573 USD)/tấn, sau khi tăng 1,8% trong phiên. Nhu cầu cũng duy trì vững và có thể chỉ suy yếu trong nửa cuối tháng 7 đến tháng 8 khi thời tiết nóng tăng cường và hạn chế hoạt động xây dựng. Giá nguyên liệu sản xuất thép như than luyện cốc và quặng sắt giảm. Hợp đồng quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm 0,4% xuống còn 462 NDT/tấn và than luyện cốc giảm 0,8% xuống còn 1.154,5 NDT/tấn. Than cốc tăng 0,9% lên 2.045 NDT/tấn.

Đường tăng giá

Giá đường tăng, được củng cố bởi nguồn cung thắt chặt trong ngắn hạn, trong khi cà phê robusta và cacao London thay đổi nhẹ.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 4,5 USD tương đương 1,3% lên 341,1 USD/tấn bởi nguồn cung thắt chặt. Sự sụt giảm giá ethanol gần đây tại Brazil cũng hạn chế đà suy giảm giá đường, khuyến khích sử dụng nhiều mía để sản xuất đường hơn sản xuất nhiên liệu tái tạo. Xuất khẩu đường của Brazil giảm gần 1 triệu tấn trong tháng 6 so với cùng tháng năm ngoái, do các nhà máy găm hàng khi giá chạm mức thấp nhiều năm.

Hợp đồng ca cao kỳ hạn tháng 9 trên sàn London giảm 1 GBP, tương đương 0,1% xuống còn 1.798 GBP/tấn.

Hơp đồng cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 4 USD, tương đương 0,2% lên 1.689 USD/tấn. Xuất khẩu cà phê hạt xanh của Brazil trong tháng 6 tăng lên 2,16 triệu bao (60 kg) so với 1,91 triệu bao cùng tháng năm ngoái.

Cao su thấp nhất 21 tháng

Giá cao su hợp đồng tham chiếu giảm xuống mức thấp nhất 21 tháng, hướng theo giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải suy giảm. Giá cao su chịu áp lực trước hạn chót 6/7, khi Mỹ áp thuế quan đối với hàng hóa của Trung Quốc có trị giá 34 tỉ USD.

Thị trường hàng hóa

Giá cao su giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 21 tháng trở lại đây.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12 trên sàn TOCOM kết thúc giảm 1,2 JPY xuống còn 171,1 JPY (1,55 USD)/kg, trong phiên có lúc đạt 168,3 JPY/kg, mức thấp nhất kể từ ngày 5/10/2016.

Tại Thượng Hải hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 giảm 75 NDT xuống còn 10.410 NDT (1.577 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn SICOM giảm 1,1 cent xuống còn 131,6 Uscent/kg.

Chè tăng do nhu cầu tăng mạnh

Giá chè tăng phiên thứ 7 liên tiếp tại phiên đấu giá hàng tuần, do nhu cầu đối với chè chất lượng tăng mạnh mẽ, mặc dù nguồn cung tăng.

Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 251,2 taka (2,7 USD)/kg tại cảng thành phố Chittagong, so với 243,61 taka/kg trong phiên trước đó tại trung tâm đấu giá Srimangal.

Sữa giảm do dư cung

Giá sữa toàn cầu giảm mạnh nhất trong năm nay tại phiên đấu giá diễn ra ngày 4/7, do nguồn cung tăng mạnh mẽ.

Chỉ số giá sữa thương mại toàn cầu (GDT) giảm 5%, với giá bán trung bình 3.232 USD/tấn, sau khi giảm 1,2% tại phiên đấu giá trước đó. Kết quả này đến sau khi nhà sản xuất sữa Fonterra New Zealand cho biết, tổng sản lượng sữa tại nước này trong tháng 5 tăng 6%, do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Hợp đồng sữa bột nguyên kem, sản phẩm được giao dịch nhiều nhất giảm 7,3% xuống còn 2.905 USD/tấn. Tổng cộng 26.519 tấn sữa được bán tại phiên đấu giá mới nhất, tăng 22,6% so với phiên trước đó.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)