Trong chuyến thăm cửa hàng Klever Fruits Timescity (Hà Nội) của C&" /> Trong chuyến thăm cửa hàng Klever Fruits Timescity (Hà Nội) của C&" /> Trong chuyến thăm cửa hàng Klever Fruits Timescity (Hà Nội) của C&" />
Trang:

Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ quảng bá trái cây tại Việt Nam

Thứ sáu, 03/04/2020 | 09:01
Thứ sáu, 05/08/2018 | 16:05

Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ quảng bá trái cây tại Việt Nam

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong chuyến thăm&nbsp;cửa h&agrave;ng Klever Fruits Timescity (H&agrave; Nội) của C&ocirc;ng ty TNHH Thương mại v&agrave; Đầu tư K.L.E.V.E, Thứ trưởng phụ tr&aacute;ch Thương mại v&agrave; Đối ngoại Bộ N&ocirc;ng nghiệp Mỹ Ted McKinney đ&aacute;nh gi&aacute; cao việc&nbsp;Klever Fruits nhập khẩu tr&aacute;i c&acirc;y như cherry organic,&nbsp;t&aacute;o, nho...&nbsp;từ c&aacute;c thị trường nổi tiếng v&agrave; kỳ vọng cam Mỹ sẽ sớm c&oacute; mặt tại Việt Nam.B&agrave; Đinh Thị Ngọc Thủy - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh&nbsp;Klever Fruits&nbsp;cho biết, từ đầu năm 2018, c&ocirc;ng ty đ&atilde; nhập h&agrave;ng trăm tấn t&aacute;o v&agrave; v&agrave;i chục tấn cherry đầu vụ. Giữa th&aacute;ng 7 vừa qua, doanh nghiệp phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Domex giới thiệu th&agrave;nh c&ocirc;ng sản phẩm cherry organic tại thị trường Việt Nam.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Klever Fruits l&agrave; một trong những đơn vị đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam nhập khẩu v&agrave; ph&acirc;n phối sản phẩm cherry organic Mỹ. Sản phẩm n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; mặt ở nhiều nước tr&ecirc;n thế giới nhưng người Việt &iacute;t c&oacute; cơ hội thưởng thức&quot;, b&agrave; Thủy n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ quảng bá trái cây tại Việt Nam" src="/Content/editorimages/images/trai-cay-viet-Nam.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Ng&agrave;i thứ trưởng Ted McKinney v&agrave; đo&agrave;n đại biểu đi c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n Klever Fruits.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo đại diện&nbsp;Klever Fruits, cherry organic l&agrave; sản phẩm kh&ocirc;ng d&ugrave;ng h&oacute;a chất từ khi trồ</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">ng, chăm s&oacute;c đến khi thu hoạch v&agrave; bảo quản. Sản xuất thực phẩm organic đ&ograve;i hỏi thực hiện trong một hệ sinh th&aacute;i đảm bảo, kh&ocirc;ng gần c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y c&ocirc;ng nghiệp, quốc lộ, được trồng tại v&ugrave;ng đất nền v&agrave; nguồn nước c&oacute; dư lượng kim loại, c&aacute;c chất độc tự nhi&ecirc;n thấp. Những thực phẩm chứng nhận organic được kiểm so&aacute;t v&agrave; kiểm nghiệm bởi c&aacute;c tổ chức c&oacute; thẩm quyền v&agrave; uy t&iacute;n về lĩnh vực n&agrave;y.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&quot;Một số nghi&ecirc;n cứu khoa học chỉ ra Cherry Organic c&oacute; t&aacute;c dụng như giảm rủi ro về tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tiểu đường v&agrave; ngăn ngừa khả năng giảm tr&iacute; nhớ. Loại quả n&agrave;y chứa&nbsp;h&agrave;m lượng vitamin A gấp 19 lần d&acirc;u t&acirc;y v&agrave; nhiều loại vitamin C, E, magie, sắt, kali&quot;, đại diện Klever Fruits n&oacute;i v&agrave; cho biết th&ecirc;m, sau vụ cherry, c&ocirc;ng ty sẽ nguy&ecirc;n cứu v&agrave; t&igrave;m đường nhập khẩu c&aacute;c loại tr&aacute;i c&acirc;y organic về Việt Nam.Cherry organic Mỹ được chứng nhận Chương tr&igrave;nh hữu cơ Bộ n&ocirc;ng nghiệp bang Washington - Mỹ. D&ugrave; c&oacute; gi&aacute; kh&aacute; cao, sản phẩm vẫn được kh&aacute;ch h&agrave;ng Việt Nam đ&oacute;n nhận bởi tốt cho sức khỏe.</span></span></p>

- Starbucks cho phép khách hàng thanh toán bằng Bitcoin / Thẻ tín dụng nhiều đặc quyền nhất thế giới dành cho giới siêu giàu

Trong chuyến thăm cửa hàng Klever Fruits Timescity (Hà Nội) của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K.L.E.V.E, Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Đối ngoại Bộ Nông nghiệp Mỹ Ted McKinney đánh giá cao việc Klever Fruits nhập khẩu trái cây như cherry organic, táo, nho... từ các thị trường nổi tiếng và kỳ vọng cam Mỹ sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.Bà Đinh Thị Ngọc Thủy - Phó giám đốc điều hành Klever Fruits cho biết, từ đầu năm 2018, công ty đã nhập hàng trăm tấn táo và vài chục tấn cherry đầu vụ. Giữa tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp phối hợp cùng Công ty Domex giới thiệu thành công sản phẩm cherry organic tại thị trường Việt Nam.

"Klever Fruits là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu và phân phối sản phẩm cherry organic Mỹ. Sản phẩm này đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới nhưng người Việt ít có cơ hội thưởng thức", bà Thủy nói.

Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ quảng bá trái cây tại Việt Nam

Ngài thứ trưởng Ted McKinney và đoàn đại biểu đi cùng chụp ảnh lưu niệm cùng nhân viên Klever Fruits.

Theo đại diện Klever Fruits, cherry organic là sản phẩm không dùng hóa chất từ khi trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch và bảo quản. Sản xuất thực phẩm organic đòi hỏi thực hiện trong một hệ sinh thái đảm bảo, không gần các nhà máy công nghiệp, quốc lộ, được trồng tại vùng đất nền và nguồn nước có dư lượng kim loại, các chất độc tự nhiên thấp. Những thực phẩm chứng nhận organic được kiểm soát và kiểm nghiệm bởi các tổ chức có thẩm quyền và uy tín về lĩnh vực này.

"Một số nghiên cứu khoa học chỉ ra Cherry Organic có tác dụng như giảm rủi ro về tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tiểu đường và ngăn ngừa khả năng giảm trí nhớ. Loại quả này chứa hàm lượng vitamin A gấp 19 lần dâu tây và nhiều loại vitamin C, E, magie, sắt, kali", đại diện Klever Fruits nói và cho biết thêm, sau vụ cherry, công ty sẽ nguyên cứu và tìm đường nhập khẩu các loại trái cây organic về Việt Nam.Cherry organic Mỹ được chứng nhận Chương trình hữu cơ Bộ nông nghiệp bang Washington - Mỹ. Dù có giá khá cao, sản phẩm vẫn được khách hàng Việt Nam đón nhận bởi tốt cho sức khỏe.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin