Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2017, khi cần thiết có thể xem xét đến trước và sau thời kỳ nêu trên. Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Đặng Hùng Sơn, Thanh tra viên cao cấp, Ph&...

- Lợi nhuận EVN năm 2017 tăng 8.145 tỷ đồng, gấp rưỡi năm 2016 / Lợi nhuận Techcombank tăng 90% sau 6 tháng đầu năm 2018

Thời kỳ thanh tra là từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2017, khi cần thiết có thể xem xét đến trước và sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Đặng Hùng Sơn, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Ông Trần Trung Sơn, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng 1, Cục Phòng chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ, làm Phó trưởng đoàn.

7 thành viên còn lại gồm: Bà Mai Thị Kim Hoa (Thanh tra viên chính), bà Nguyễn Thị Luyên (Thanh tra viên chính), ông Trần Anh Tuấn (Thanh tra viên chính), ông Phạm Văn Thành (Thanh tra viên chính), bà Lê Thị Vân Anh (Thanh tra viên chính), ông Đinh Đức Hưng (Thanh tra viên), ông Nguyễn Văn Diễn (Chuyên viên).

Thanh tra Chính phủ giao Vụ trưởng Vụ Giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra giúp Tổng Thanh tra Chính phủ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; giao Cục trưởng Cục IV giúp Tổng thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

VInataba bị thanh tra tài sản

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba trong thời gian 70 ngày.

 

Theo báo cáo chiến lược của Vinataba, đến năm 2025 dự kiến tổng doanh thu của Vinataba sẽ đạt 32.400 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 1,9%/năm và đến năm 2030 sẽ cán mốc 40 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 4,3%/năm.

Trong giai đoạn 2015-2020 (sau khi loại các khoản thu nhập bất thường năm 2015), tăng trưởng bình quân của Vinataba dự kiến đạt 4,3%/năm và giai đoạn 10 năm tiếp theo tăng trưởng bình quân 3,1%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ năm 2025 đạt tối thiểu 14,1%.

Được biết, cuối năm 2016, Vinataba đã thoái vốn toàn bộ 51% vốn tại 2 doanh nghiệp bánh kẹo lâu năm là Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHA) và Công ty Cổ phàn Bánh kẹo Hữu Nghĩ (UPCoM: HNF).

Theo kế hoạch, Vinataba sẽ tiếp tục tái cấu trúc tập trung vào hoạt động kinh doanh chính thông qua 2 doanh nghiệp sở hữu 100% vốn là Công ty thuốc lá Sài Gòn và Công ty thuốc lá Thăng Long.