Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Khái niệm Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của người chủ doanh nghiệp làm tập thể những người lao động trong doanh nghiệp sử dụng một cách tốt nhất những tiềm nă...

- Đối với doanh nghiệp Marketing là một yếu tố vô cùng quan trọng / Bốn nguyên tắc cần biết khi đặt tên doanh nghiệp, công ty

Khái niệm

Quản trị doanh nghiệp là quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có định hướng của người chủ doanh nghiệp làm tập thể những người lao động trong doanh nghiệp sử dụng một cách tốt nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội

Quản trị doanh nghiệp bao gồm:

Chủ thể quản trị: Chủ doanh nghiệp, đội ngũ quản trị viên.

Đối tượng quản trị: Nhân viên, người lao động.

Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp: Hoạt động quản trị nhằm đảm bảo mục tiêu lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu dài, cạnh tranh trên thị trường.

Vai trò của quản trị doanh nghiệp

Tạo ra một cấu trúc, tổ chức hợp lý.

Kết hợp nỗ lực của các cá nhân trong từng tổ chức.

Sự liên kết các cá nhân thành tổ chức

Sự liên kết các cá nhân thành tổ chức tạo nên sức mạnh cho doanh nghiệp

Sử dụng triệt để, nâng cao hiệu quả lao động trong quá trình thực hiện mục tiêu.

Duy trì và phát triển tổ chức.

Tạo ra tính liên tục trong doanh nghiệp, không bị gián đoạn khi gặp sự cố.

Hiện nay, chắc không ai phủ nhận vai trò quan trọng và to lớn của quản trị trong việc bảo đảm sự tồn tại và hoạt động bình thường trên thị trường kinh doanh. Đối với sự phát triển của từng đơn vị hay cộng đồng và các doanh nghiệp, quản trị càng có vai trò quan trọng. Chính vì vậy nắm vững được những yếu tố cốt lõi, kiến thức về quản trị doanh nghiệp sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách dễ dàng.