Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" /> Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" /> Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" />
Trang:

Tổng thống Trump nói Đức đang bị Nga kiểm soát hoàn toàn

Thứ ba, 25/02/2020 | 07:26
Thứ ba, 11/07/2018 | 23:03

Tổng thống Trump nói Đức đang bị Nga kiểm soát hoàn toàn

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong cuộc gặp với Tổng thư k&yacute; Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại T&acirc;y Dương (NATO) Jens Stoltenberg h&ocirc;m nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến đường ống Nord Stream 2 cho ph&eacute;p Nga đưa gấp đ&ocirc;i lượng kh&iacute; đốt tới Đức th&ocirc;ng qua một số nước như Ukraine, theo&nbsp;<em>AP</em>.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trump khẳng định Đức &quot;ho&agrave;n to&agrave;n bị kiểm so&aacute;t v&agrave; l&agrave; t&ugrave; nh&acirc;n&quot; của Nga trong dự &aacute;n đường ống bị Mỹ v&agrave; một số th&agrave;nh vi&ecirc;n Li&ecirc;n minh ch&acirc;u &Acirc;u (EU) phản đối.&nbsp;&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i được y&ecirc;u cầu bảo vệ c&aacute;c bạn đối ph&oacute; với Nga trong khi c&aacute;c bạn tiến h&agrave;nh thỏa thuận với Moskva&quot;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Đ&aacute;p lại b&igrave;nh luận n&agrave;y, Stoltenberg nhấn mạnh rằng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n NATO vẫn c&oacute; thể l&agrave;m việc c&ugrave;ng nhau bất chấp những kh&aacute;c biệt.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Cuộc gặp giữa Trump v&agrave; Stoltenberg diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại&nbsp;Brussels, Bỉ. Tổng thống Mỹ sẽ hối th&uacute;c c&aacute;c đồng minh NATO&nbsp;tăng chi ti&ecirc;u quốc ph&ograve;ng tại hội nghị n&agrave;y. Trump nhiều lần khẳng định chi ti&ecirc;u quốc ph&ograve;ng kh&ocirc;ng c&acirc;n xứng l&agrave; &quot;một g&aacute;nh nặng bất c&ocirc;ng đối với Mỹ&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trump nói Đức đang bị Nga kiểm soát" src="/Content/editorimages/images/Nato.gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>&Ocirc;ng Trump v&agrave;&nbsp;Tổng thư k&yacute; NATO.</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trump n&oacute;i trong cuộc họp với Stoltenberg rằng &quot;nhờ c&oacute; t&ocirc;i&quot;, NATO đ&atilde; huy động được hơn 40 tỷ USD chi ti&ecirc;u quốc ph&ograve;ng.&nbsp;&quot;V&igrave; vậy t&ocirc;i nghĩ rằng tổng thư k&yacute; th&iacute;ch Trump. &Ocirc;ng ấy c&oacute; thể l&agrave; người duy nhất th&iacute;ch t&ocirc;i nhưng với t&ocirc;i như thế l&agrave; được rồi&quot;, Trump n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Khi được ph&oacute;ng vi&ecirc;n hỏi về việc &ocirc;ng coi Putin l&agrave; bạn hay th&ugrave;, Trump cho biết hiện tại, &ocirc;ng chưa thể khẳng định điều n&agrave;y nhưng đối với &ocirc;ng, Putin l&agrave; &quot;một đối thủ&quot;.&nbsp;&quot;T&ocirc;i c&oacute; NATO, t&ocirc;i c&oacute; Anh, về mặt n&agrave;o đ&oacute; đang hỗn loạn, v&agrave; t&ocirc;i c&oacute; Putin. R&otilde; r&agrave;ng, Putin l&agrave; người dễ d&agrave;ng hơn cả trong số đ&oacute;&quot;, Trump n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Brussels l&agrave; điểm dừng ch&acirc;n đầu ti&ecirc;n trong chuyến c&ocirc;ng du ch&acirc;u &Acirc;u k&eacute;o d&agrave;i một tuần của Trump.&nbsp;Ngo&agrave;i hội nghị thượng đỉnh NATO, Trump sẽ d&ugrave;ng bữa tối v&agrave; thảo luận c&ugrave;ng một số l&atilde;nh đạo đ&atilde; tham gia hội nghị thượng đỉnh G8 với &ocirc;ng tại Canada th&aacute;ng trước.&nbsp;&Ocirc;ng sau đ&oacute; sẽ thăm ch&iacute;nh thức Anh ng&agrave;y 13/7 v&agrave; gặp Tổng thống Nga&nbsp;Vladimir Putin&nbsp;ng&agrave;y 16/7 ởHelsinki, Phần Lan. </span></span></p>

- Đội bóng nhí Thái Lan phải được theo dõi tâm lý trong 6 tháng / Hình ảnh đầu tiên các cầu thủ Thái Lan vừa được giải cứu tại bệnh viện

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập đến đường ống Nord Stream 2 cho phép Nga đưa gấp đôi lượng khí đốt tới Đức thông qua một số nước như Ukraine, theo AP.

Trump khẳng định Đức "hoàn toàn bị kiểm soát và là tù nhân" của Nga trong dự án đường ống bị Mỹ và một số thành viên Liên minh châu Âu (EU) phản đối. "Chúng tôi được yêu cầu bảo vệ các bạn đối phó với Nga trong khi các bạn tiến hành thỏa thuận với Moskva".

Đáp lại bình luận này, Stoltenberg nhấn mạnh rằng các thành viên NATO vẫn có thể làm việc cùng nhau bất chấp những khác biệt.

Cuộc gặp giữa Trump và Stoltenberg diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, Bỉ. Tổng thống Mỹ sẽ hối thúc các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng tại hội nghị này. Trump nhiều lần khẳng định chi tiêu quốc phòng không cân xứng là "một gánh nặng bất công đối với Mỹ".

Trump nói Đức đang bị Nga kiểm soát

Ông Trump và Tổng thư ký NATO.

Trump nói trong cuộc họp với Stoltenberg rằng "nhờ có tôi", NATO đã huy động được hơn 40 tỷ USD chi tiêu quốc phòng. "Vì vậy tôi nghĩ rằng tổng thư ký thích Trump. Ông ấy có thể là người duy nhất thích tôi nhưng với tôi như thế là được rồi", Trump nói.

Khi được phóng viên hỏi về việc ông coi Putin là bạn hay thù, Trump cho biết hiện tại, ông chưa thể khẳng định điều này nhưng đối với ông, Putin là "một đối thủ". "Tôi có NATO, tôi có Anh, về mặt nào đó đang hỗn loạn, và tôi có Putin. Rõ ràng, Putin là người dễ dàng hơn cả trong số đó", Trump nói.

Brussels là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu kéo dài một tuần của Trump. Ngoài hội nghị thượng đỉnh NATO, Trump sẽ dùng bữa tối và thảo luận cùng một số lãnh đạo đã tham gia hội nghị thượng đỉnh G8 với ông tại Canada tháng trước. Ông sau đó sẽ thăm chính thức Anh ngày 13/7 và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 ởHelsinki, Phần Lan.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin