Trong một bài đăng tối qua, Global Times cho biết dù" /> Trong một bài đăng tối qua, Global Times cho biết dù" /> Trong một bài đăng tối qua, Global Times cho biết dù" />
Trang:

Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại dài hơi với Mỹ

Thứ sáu, 03/04/2020 | 07:05
Thứ sáu, 06/08/2018 | 17:56

Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại dài hơi với Mỹ

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Trong một b&agrave;i đăng tối qua,&nbsp;<em>Global Times&nbsp;</em>cho biết d&ugrave; phải bảo vệ quyền ph&aacute;t triển kinh tế của m&igrave;nh, người d&acirc;n Trung Quốc &ldquo;thực sự muốn tr&aacute;nh chiến tranh thương mại. Tuy nhi&ecirc;n, &ldquo;x&eacute;t đến những y&ecirc;u cầu v&ocirc; l&yacute; của Mỹ, chiến tranh thương mại l&agrave; động th&aacute;i đ&aacute;nh v&agrave;o quyền tự chủ kinh tế của Trung Quốc, nhằm buộc Trung Quốc trở th&agrave;nh nước lệ thuộc về kinh tế v&agrave;o Mỹ, cũng như khi Nhật chấp nhận Thỏa ước Plaza&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Washington mất tr&iacute; về vấn đề thương mại rồi&rdquo;, b&agrave;i b&aacute;o cho biết, nhấn mạnh rằng Trung Quốc &ldquo;l&agrave; mấu chốt cho sự tồn tại của nhiều c&ocirc;ng ty v&agrave; n&ocirc;ng d&acirc;n Mỹ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại dài hơi với Mỹ" src="/Content/editorimages/images/chien-tranh-thuong-mai(2).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><em>Cảng Los Angeles tại California (Mỹ).</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Đối mặt với sự ch&egrave;n &eacute;p của Ch&iacute;nh quyền Tổng thống Donald Trump, Bắc Kinh phải duy tr&igrave; sự tỉnh t&aacute;o v&agrave; kh&ocirc;ng được để cảm x&uacute;c lấn &aacute;t l&yacute; tr&iacute; khi quyết định đ&aacute;p trả&rdquo;, một b&agrave;i b&aacute;o tr&ecirc;n&nbsp;<em>China Daily</em>&nbsp;viết. </span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">&ldquo;Với thị trường khổng lồ, lợi thế về khả năng tập trung nguồn lực cho c&aacute;c dự &aacute;n lớn, sự bền bỉ của người d&acirc;n nhằm vượt qua kh&oacute; khăn, sự ổn định về thực thi cải tổ v&agrave; c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch mở cửa, Trung Quốc c&oacute; thể vượt qua chiến tranh thương mại&rdquo;.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Tuần qua, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang. H&ocirc;m thứ S&aacute;u, Trung Quốc th&ocirc;ng b&aacute;o c&oacute; thể &aacute;p th&ecirc;m thuế nhập khẩu l&ecirc;n 60 tỷ USD h&agrave;ng Mỹ nhằm đ&aacute;p trả động th&aacute;i của nước n&agrave;y. Washington sau đ&oacute; cũng cho biết sẽ kh&ocirc;ng nhượng bộ.</span></span></p>

- 64 tỷ USD vốn từ World Bank cho nước đang phát triển năm 2018 / Chủ quán trà sữa lên tiếng vụ khách bị phát tán clip "mây mưa"

Trong một bài đăng tối qua, Global Times cho biết dù phải bảo vệ quyền phát triển kinh tế của mình, người dân Trung Quốc “thực sự muốn tránh chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, “xét đến những yêu cầu vô lý của Mỹ, chiến tranh thương mại là động thái đánh vào quyền tự chủ kinh tế của Trung Quốc, nhằm buộc Trung Quốc trở thành nước lệ thuộc về kinh tế vào Mỹ, cũng như khi Nhật chấp nhận Thỏa ước Plaza”.

“Washington mất trí về vấn đề thương mại rồi”, bài báo cho biết, nhấn mạnh rằng Trung Quốc “là mấu chốt cho sự tồn tại của nhiều công ty và nông dân Mỹ”.

Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại dài hơi với Mỹ

Cảng Los Angeles tại California (Mỹ).

“Đối mặt với sự chèn ép của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, Bắc Kinh phải duy trì sự tỉnh táo và không được để cảm xúc lấn át lý trí khi quyết định đáp trả”, một bài báo trên China Daily viết.

“Với thị trường khổng lồ, lợi thế về khả năng tập trung nguồn lực cho các dự án lớn, sự bền bỉ của người dân nhằm vượt qua khó khăn, sự ổn định về thực thi cải tổ và các chính sách mở cửa, Trung Quốc có thể vượt qua chiến tranh thương mại”.

Tuần qua, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục leo thang. Hôm thứ Sáu, Trung Quốc thông báo có thể áp thêm thuế nhập khẩu lên 60 tỷ USD hàng Mỹ nhằm đáp trả động thái của nước này. Washington sau đó cũng cho biết sẽ không nhượng bộ.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin