Theo phóng viên TTXVN tại Lào, website của Hãng Thôn" /> Theo phóng viên TTXVN tại Lào, website của Hãng Thôn" /> Theo phóng viên TTXVN tại Lào, website của Hãng Thôn" />
Trang:

Vỡ đập thủy điện tại Lào do chất lượng xây dựng không đảm bảo

Thứ ba, 25/02/2020 | 19:42
Thứ ba, 28/07/2018 | 18:08

Vỡ đập thủy điện tại Lào do chất lượng xây dựng không đảm bảo

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Theo ph&oacute;ng vi&ecirc;n TTXVN tại L&agrave;o, website của H&atilde;ng Th&ocirc;ng tấn quốc gia L&agrave;o (KPL) ng&agrave;y 27/7 đ&atilde; dẫn ph&aacute;t biểu của Bộ Năng lượng v&agrave; Mỏ L&agrave;o, &ocirc;ng Khammani Inthilath cho biết đập thủy điện Sepien Senamnoy bị vỡ l&agrave; do kh&ocirc;ng đảm bảo chất lượng.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại một cuộc họp b&aacute;o tổ chức tại thủ đ&ocirc; Vi&ecirc;ng Chăn, Bộ trưởng Inthilath khẳng định nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến đập ngăn nước D của đập thủy điện Xepien-Xenamnoi vỡ v&agrave;o tối 23/7 l&agrave; do chất lượng x&acirc;y dựng kh&ocirc;ng đảm bảo. &Ocirc;ng cho biết c&ugrave;ng với c&ocirc;ng t&aacute;c khắc phục sự cố, nhanh ch&oacute;ng ổn định cuộc sống của b&agrave; con bị ảnh hưởng, c&aacute;c cơ quan chức năng L&agrave;o cũng tiếp tục điều tra vụ vỡ đập. Bộ trưởng Inthilath th&ocirc;ng b&aacute;o theo hợp đồng, c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan phải đền b&ugrave; mọi thiệt hại.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><img alt="Vỡ đập thủy điện ở Lào do chất lượng xây dựng" src="/Content/editorimages/images/vo-dap-o-Lao(3).gif" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">20h ng&agrave;y 23/7, đập thủy điện Xepien đ&atilde; bị vỡ khiến 6 bản, l&agrave;ng tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Nam L&agrave;o, bị c&ocirc; lập ho&agrave;n to&agrave;n.</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Số người mất t&iacute;ch l&agrave; 131 người, trong khi đ&atilde; c&oacute; 13 bản chịu ảnh hưởng. Với sự chỉ đạo s&aacute;t sao của c&aacute;c cấp ch&iacute;nh quyền từ trung ương đến địa phương của L&agrave;o, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, c&ocirc;ng t&aacute;c cứu hộ, cứu trợ người d&acirc;n v&ugrave;ng lũ cho đến nay cơ bản được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng, gi&uacute;p giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người.</span></span></p>

- Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra toàn diện hệ thống cửa hàng Con Cưng / Cảng hàng không Vân Đồn: Bài học về sự năng động của kinh tế tư nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, website của Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) ngày 27/7 đã dẫn phát biểu của Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, ông Khammani Inthilath cho biết đập thủy điện Sepien Senamnoy bị vỡ là do không đảm bảo chất lượng.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Inthilath khẳng định nguyên nhân khiến đập ngăn nước D của đập thủy điện Xepien-Xenamnoi vỡ vào tối 23/7 là do chất lượng xây dựng không đảm bảo. Ông cho biết cùng với công tác khắc phục sự cố, nhanh chóng ổn định cuộc sống của bà con bị ảnh hưởng, các cơ quan chức năng Lào cũng tiếp tục điều tra vụ vỡ đập. Bộ trưởng Inthilath thông báo theo hợp đồng, các bên liên quan phải đền bù mọi thiệt hại.

Vỡ đập thủy điện ở Lào do chất lượng xây dựng

20h ngày 23/7, đập thủy điện Xepien đã bị vỡ khiến 6 bản, làng tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Nam Lào, bị cô lập hoàn toàn.

Số người mất tích là 131 người, trong khi đã có 13 bản chịu ảnh hưởng. Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương của Lào, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công tác cứu hộ, cứu trợ người dân vùng lũ cho đến nay cơ bản được đánh giá là thành công, giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người.


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)

  • Tạo CV

  • Tìm CV ứng viên

  • Đăng tin