Trang:

Xả lũ hàng loạt Thuỷ điện ở Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La

Thứ năm, 27/02/2020 | 21:04
Thứ năm, 04/08/2018 | 22:39

Xả lũ hàng loạt Thuỷ điện ở Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La

<p>Thực hiện quy tr&igrave;nh vận h&agrave;nh li&ecirc;n hồ chứa lưu vực s&ocirc;ng Hồng, Ban chỉ đạo đ&atilde; lệnh c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y tr&ecirc;n mở cửa xả do&nbsp;nhận định của Trung t&acirc;m dự b&aacute;o kh&iacute; tượng thủy văn Quốc gia rằng&nbsp;lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Ch&acirc;u, Sơn La, Tuy&ecirc;n Quang đang&nbsp;tăng nhanh.</p> <p>Trước khi thực hiện&nbsp;xả lũ,&nbsp;cơ quan thường trực đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng điện gửi đến c&aacute;c v&ugrave;ng&nbsp;chủ động đối&nbsp;ph&oacute; với diễn biến mưa, lũ v&agrave; việc xả lũ từ c&aacute;c hồ chứa nước. Ban chỉ đạo n&ecirc;u: Việc xả lũ kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến sự&nbsp;ngập lụt ở&nbsp;huyện Chương Mỹ, H&agrave; Nội. Mực nước ở c&aacute;c s&ocirc;ng hạ du c&aacute;c hồ đang thấp, do vậy&nbsp;việc xả lũ kh&ocirc;ng ảnh hưởng lớn đến v&ugrave;ng hạ du.</p> <p style="text-align:center"><img alt="xa lu hang loat thuy dien" src="/Content/editorimages/images/xa%20lu%20hang%20loat%20thuy%20dien.jpg" /></p> <p style="text-align:center"><em>Mở 4 cửa xả ở Thuỷ điện Ho&agrave; B&igrave;nh&nbsp;ng&agrave;y 15/7</em></p> <p>Cơ quan chỉ&nbsp;đạo trung ương ph&ograve;ng chống lụt b&atilde;o đ&atilde; c&oacute; lệnh cho&nbsp;thủy điện Tuy&ecirc;n Quang, Sơn La, H&ograve;a B&igrave;nh v&agrave;o chiều 4/8, mỗi nh&agrave; m&aacute;y mở một cửa xả đ&aacute;y.&nbsp;Theo đ&oacute;, chiều 4/8 thuỷ điện Tuy&ecirc;n Quang mở cửa xả, s&aacute;ng 5/8, thuỷ điện Ho&agrave; B&igrave;nh, Sơn La mở cửa xả.</p> <p>Cơ quan&nbsp;chỉ đạo cảnh b&aacute;o lũ qu&eacute;t, sạt lở đất ở một số tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của r&atilde;nh &aacute;p thấp nối với v&ugrave;ng &aacute;p thấp tr&ecirc;n v&ugrave;ng&nbsp;Bắc Bộ ph&aacute;t triển mạnh n&ecirc;n từ ng&agrave;y 4 - 5/8, c&aacute;c tỉnh Bắc Bộ sẽ c&oacute; mưa, mưa vừa tới&nbsp;mưa to.</p> <p>&nbsp;</p>

- Luật đặc khu của Việt Nam có thể được xem xét lại. / Dùng ảnh nóng ép người phụ nữ quan hệ và tống tiền

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo đã lệnh các nhà máy trên mở cửa xả do nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia rằng lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang đang tăng nhanh.

Trước khi thực hiện xả lũ, cơ quan thường trực đã có công điện gửi đến các vùng chủ động đối phó với diễn biến mưa, lũ và việc xả lũ từ các hồ chứa nước. Ban chỉ đạo nêu: Việc xả lũ không ảnh hưởng đến sự ngập lụt ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Mực nước ở các sông hạ du các hồ đang thấp, do vậy việc xả lũ không ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du.

xa lu hang loat thuy dien

Mở 4 cửa xả ở Thuỷ điện Hoà Bình ngày 15/7

Cơ quan chỉ đạo trung ương phòng chống lụt bão đã có lệnh cho thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình vào chiều 4/8, mỗi nhà máy mở một cửa xả đáy. Theo đó, chiều 4/8 thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả, sáng 5/8, thuỷ điện Hoà Bình, Sơn La mở cửa xả.

Cơ quan chỉ đạo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở một số tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên vùng Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ ngày 4 - 5/8, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa tới mưa to.

 


Nhận xét khách hàng

Tôi rất hài lòng với các dịch vụ và tiện ích trên website Danhbavieclam.vn. Các bạn luôn lắng nghe và hiểu khách hàng muốn gì.!

Mr. Khôi Đinh (CEO Vạn Gia Khang Investment Consulting JSC)

Tôi rất thoải mái và hài lòng với cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn, Tôi nghĩ rằng website các bạn sẽ tiến xa hơn nữa

Anh: Dương Công Thọ (Giám đốc Công Ty TNHH Bất Động Sản Tân Hưng)

Tôi đã sử dụng dịch vụ tuyển dụng trên website danhbavieclam.vn, và tôi đã tuyển dụng được những ứng viên theo nhu cầu trong thời gian ngắn

Mr. Trần Đức (GĐ Nhân sự Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Phú Gia.)

Mình đăng tìm việc trên website và cảm thấy sự hiệu quả tức thì, có nhiều Công Ty đã liên hệ mình ngay sau đó. Sau 1 ngày mình đã tìm được vị trí trưởng phòng quản lý Công Ty hiện tại.

Ứng viên Lã Thị Chúc

Ngay từ lần đầu tiên sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng của website, tôi thấy sự hiệu quả rõ rệt, rất nhiều ứng viên tiềm năng đã liên hệ phỏng vấn.

Mr. Dang Le (Trưởng phòng Marketing Della Group)