Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

DLG sẽ tiếp nhận chuyển nhượng 98% cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và 97% cổ phần tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất. CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) vừa có công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phầ...

- Starbucks đóng 150 cửa hàng của mình vì kinh doanh sa sút / Người Thái nắm giữ doanh nghiệp Việt trên mọi lĩnh vực

DLG sẽ tiếp nhận chuyển nhượng 98% cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và 97% cổ phần tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) vừa có công bố thông tin về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và phần vốn góp tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

Cụ thể, theo thông báo, DLG sẽ lần lượt nhận chuyển nhượng 98% cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai và 97% cổ phần tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

Đức Long Gia lai

Ông Bùi Pháp chủ tịch tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Hoàn tất chuyển nhượng, hai đơn vị này sẽ trở thành công ty con của DLG. DLG sẽ cử Tổng giám đốc Nguyễn Trung Kiên làm người đại diện vốn góp tại cả hai doanh nghiệp này.

Quý I/2018, DLG đạt doanh thu thuần đạt hơn 613 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ đạt gần 24 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Năm 2018, DLG đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.200 tỷ đồng, tăng lên 3.800 tỷ đồng vào năm 2019 và cán mốc 4.600 tỷ đồng năm 2020. Lợi nhuận trong 3 năm tới (2018-2020) ước tính lần lượt đạt 140 tỷ, 180 tỷ và 220 tỷ đồng.