Call Center Superman( Inbound- Ecomerce )

60 cù lao, p.2, quận phú nhuận

Quy mô: Từ 10 - 20 Người

Website: DanhBaViecLam.vn

63 Lượt xem

Call Center Superman( Inbound- Ecomerce ) Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Trung thực, hoà đồng, vui vẻ, thẳng thắng, có trách nhiệm