Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Chi nhánh BĐS tại Đak Nông Tuyển dụng

Giới thiệu

Chi nhánh Golden City tại đak nông, Chế độ đãi ngộ tốt, chính sách tốt cho người lao động

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

Gia Nghĩa - Đắk Nông

Chưa có lĩnh vực hoạt động
Chi nhánh Golden City tại đak nông, Chế độ đãi ngộ tốt, chính sách tốt cho người lao động

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


Thành
0369590000