Côg ty TNHH Thanh Tâm

67tân Thới nhất1,phường tân Thới nhất, quận 12

Quy mô: Trên 500 Người

Website: Future-shopvn.com

1265 Lượt xem

Côg ty TNHH Thanh Tâm Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Bố sung nhân sự dịp gần tết Côg ty TNHH Thanh Tâm5 - 7 Triệu Lưu
Cần tuyển nhân Viên bán hàng Côg ty TNHH Thanh Tâm7- 10 Triệu Lưu
Cần tuyển nhân Viên bán hàng Côg ty TNHH Thanh Tâm5 - 7 Triệu Lưu