Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Xanh

Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô: Từ 20 - 50 Người

Website:

23 Lượt xem

Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn Xanh Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Công ty chuyên về lĩnh vực dịch vụ