CONG TY CONG NGHE VE TECH

385 TO HIEN THANH, PHUONG 14, QUAN 10

Quy mô: Từ 100 - 200 Người

Website:

87 Lượt xem

CONG TY CONG NGHE VE TECH Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

HƯỚNG DẪN, XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG VAY.(KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ NHU CẦU TỪ NGUỒN CTY CUNG CẤP)