Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

CÔNG TY CP CN DPL Tuyển dụng

Giới thiệu

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

128 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chưa có lĩnh vực hoạt động
LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


A. Phong
0903386859