CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG XANH CHÂU Á

Lô 6, nhà 16, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường , thành phố Bắc Ninh

Quy mô: Từ 10 - 20 Người

Website:

434 Lượt xem

CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG XANH CHÂU Á Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

PHIÊN DỊCH KIÊM TRỢ LÝ TIẾNG ANH CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG XANH CHÂU Á10 - 15 Triệu Lưu
Đầu tư dự án về môi trường và các hoạt động đầu tư và dịch vụ Tài chính