CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG

308 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô: Từ 100 - 200 Người

Website:

61 Lượt xem

CÔNG TY ĐÔNG DƯƠNG Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Công ty chuyên đầu tư, xây dựng hệ thống cung cấp hơi - nhiệt cho khách hàng.