Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

công ty môi trường đn Tuyển dụng

Giới thiệu

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam

Chưa có lĩnh vực hoạt động
- Quản lý, Viết Hồ Sơ Về Môi Trường (Báo cáo giám sát, Báo Cáo Quản lý chất thải nguy hại, Giấy phép xả thải, ...) Các đơn vị trực thuộc của công ty. - Thiết kế, giám sát, thi công, cải tạo quản lý hệ thống xử lý nước thải các đơn vị trực thuộc của công ty. - Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải các đơn vị trực thuộc của công ty. - Làm việc với các đoàn kiểm tra về Môi Trường ở các đơn vị trực thuộc công ty

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


kim quyên
Chưa có thông tin điện thoại liên hệ