Công Ty Sen Ta

Linh Đông - Thủ Đức

Quy mô: Từ 10 - 20 Người

Website:

71 Lượt xem

Công Ty Sen Ta Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Kinh doanh các sản phẩm tươi như hạt sen củ sen.... Giao cho các hệ thống siêu thị.