Công ty TNHH CJ Vina Agri

Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam

Quy mô: Từ 100 - 200 Người

Website:

40 Lượt xem

Công ty TNHH CJ Vina Agri Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Hoạt động trong nghành sản xuất thức ăn chăn nuôi