công ty TNHH GLORY OCEANIC VN

Thừa đất số 36, tờ bản đồ số 18, ấp1, Xã Hội Nghĩa, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Quy mô: Trên 500 Người

Website:

314 Lượt xem

công ty TNHH GLORY OCEANIC VN Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu