CONG TY TNHH INOX VIET NA

131 Tây lân, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân

Quy mô: Từ 100 - 200 Người

Website:

58 Lượt xem

CONG TY TNHH INOX VIET NA Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu