CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU LỘC

57/6A Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Quy mô: Từ 20 - 50 Người

Website:

139 Lượt xem

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HỮU LỘC Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu