Công Ty TNHH TM&SX Cẩm Đạt

Quy mô:

Website:

1251 Lượt xem

Công Ty TNHH TM&SX Cẩm Đạt Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Nhân Viên Vận Hành Máy- Nhận Việc Ngay Công Ty TNHH TM&SX Cẩm Đạt7- 10 Triệu Lưu
Nhân Viên Lò (Long An) Công Ty TNHH TM&SX Cẩm Đạt7- 10 Triệu Lưu
Nhân Viên Bảo Trì Khuôn Công Ty TNHH TM&SX Cẩm Đạt7- 10 Triệu Lưu