cong ty tnhh vạn phát

157 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô: Từ 20 - 50 Người

Website:

24 Lượt xem

cong ty tnhh vạn phát Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

nhà hàng, khách sạn