Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trúc Hạ

Quy mô:

Website:

49 Lượt xem

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trúc Hạ Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Tuyển kỷ sư điện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trúc Hạ1 - 3 Triệu Lưu