Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trúc Hạ

Quy mô:

Website:

133 Lượt xem

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trúc Hạ Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Tuyển kỷ sư điện Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trúc Hạ1 - 3 Triệu Lưu