Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

CTCP GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNiX Tuyển dụng

Giới thiệu

FUNiX là đơn vị cung cấp chương trình học trực tuyến công nghệ thông tin thuộc tập đoàn FPT, 100% dựa trên Internet, cung cấp các khóa học từ căn bản như “Nhập môn IoT”, “Công dân số” … đến chuyên sâu về Công nghệ thông tin như “Blockchain”, “Automotive Programming”… FUNiX cấp tín chỉ, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp,… được công nhận bởi các tập đoàn công nghệ uy tín.
FUNiX – Cơ hội sẵn sàng cho bạn bước vào CNTT dù bắt đầu ở trình độ nào.

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Chưa có lĩnh vực hoạt động
FUNiX là đơn vị cung cấp chương trình học trực tuyến công nghệ thông tin thuộc tập đoàn FPT, 100% dựa trên Internet, cung cấp các khóa học từ căn bản như “Nhập môn IoT”, “Công dân số” … đến chuyên sâu về Công nghệ thông tin như “Blockchain”, “Automotive Programming”… FUNiX cấp tín chỉ, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp,… được công nhận bởi các tập đoàn công nghệ uy tín. FUNiX – Cơ hội sẵn sàng cho bạn bước vào CNTT dù bắt đầu ở trình độ nào.

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


Trần Thị Vân
0977244550