Cty Cp Plaumai Eco miền nam

tammy@plaumai.vn

Quy mô: Từ 100 - 200 Người

Website: www.plaumai.vn

299 Lượt xem

Cty Cp Plaumai Eco miền nam Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Được thành lập năm 2019.
Sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.