CTY CP TBVP SIÊU THANH

A20 Nguyễn Hữu Thọ, Tân phong, Q.7

Quy mô: Từ 200 - 500 Người

Website:

65 Lượt xem

CTY CP TBVP SIÊU THANH Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Mua bán thiết bị văn phòng, máy photocopy, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax,