CTY TNHH ĐT VÀ PT SX TM DV TOÀN TOÀN PHÁT

29A BÌNH PHÚ. P10. Q6

Quy mô: Từ 50 - 100 Người

Website:

97 Lượt xem

CTY TNHH ĐT VÀ PT SX TM DV TOÀN TOÀN PHÁT Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

CTY LÀ Nhà phân phối cấp 1 nhãn hàng sữa . Bánh . Kẹo các loại