Cty TNHH SX TM ĐT Khang Gia

226/19 Lê Văn Sỹ

Quy mô: Từ 1 - 10 người

Website:

72 Lượt xem

Cty TNHH SX TM ĐT Khang Gia Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Kinh Doanh