Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Home Trainer Tuyển dụng

Giới thiệu

Sứ mệnh & Tầm nhìn

https://hometrainer.edu.vn/tuyen-gia-su/

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

Bình Dương

Chưa có lĩnh vực hoạt động
Home Trainer một ứng dụng giáo dục thông minh sử dụng thành tựu công nghệ thời đại 4.0, chúng tôi tạo ra nền tảng giúp kết nối nhu cầu giáo dục giữa người học và giáo viên

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


Mr Tân/Ms Lan
0986559860