Hong Ha

Tân Uyên, Bình Dương

Quy mô: Từ 20 - 50 Người

Website:

76 Lượt xem

Hong Ha Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Thành lập 1986, sản xuất bột màu oxit sắt trong công nghiệp xây dựng, hoá chất