MEDICONS

Quy mô: Từ 10 - 20 Người

Website: www.cntt.ykhoa.net

10 Lượt xem

MEDICONS Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Chuyên sâu trong lãnh vực CNTT y tế, quản lý bệnh viện, quản lý phòng khám, khai thác dữ liệu y tế.