Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

Nash Tech Global Tuyển dụng

Giới thiệu

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

Etown 1, Level 3,, 364 Cong Hoa Street, Tan Binh District,, Ho Chi Minh

Chưa có lĩnh vực hoạt động
Part of Harvey Nash Group, NashTech is a global technology, consulting and outsourcing company. Services include digital strategy consulting, delivering software solutions and streamlining business processes. Global operations in the UK, Ireland, Europe, USA, Australia, Singapore, Vietnam and Japan enables us to go where our clients are, ensuring they have the technology services they need to support strategic business growth.

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


Phạm Lương Kiều Oanh
0973552910