Quán Lim

Quy mô: Từ 1 - 10 người

Website:

74 Lượt xem

Quán Lim Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Tuyển nv phụ bán quán Quán LimThỏa thuận Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Tuyển nv phụ bán quán Quán Lim Lưu
Quán ăn Kinh bắc