SHE CÊNTR

327 - 329 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM

Quy mô: Từ 50 - 100 Người

Website:

90 Lượt xem

SHE CÊNTR Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Thẩm mỹ