Tập Doàn Hoàng Gia Mart

Quy mô:

Website:

1733 Lượt xem

Tập Doàn Hoàng Gia Mart Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

Hoàng gia foods cần tuyển nhân viên sale Tập Doàn Hoàng Gia Mart10 - 15 Triệu Lưu
Tuyển nhân viên lể tân hành chánh văn phòng Tập Doàn Hoàng Gia Mart7- 10 Triệu Lưu
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng Tập Doàn Hoàng Gia Mart7- 10 Triệu Lưu