Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

TNHH 1 thành viên Tuyển dụng

Giới thiệu

áđâsdsaffds

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

hà nội

Chưa có lĩnh vực hoạt động
áđâsdsaffds

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


Nguyễn Chí Thế
Chưa có thông tin điện thoại liên hệ