Hotline 0908 876 320 hỗ trợ và CSKH (24/7)

ts mightygen Tuyển dụng

Giới thiệu

video giới thiệu

Thông tin doanh nghiệp

số 3 đường 3/2

Chưa có lĩnh vực hoạt động
thiết kế tủ điện công nghiệp thiết kế tủ điện công nghiệp thiết kế tủ điện công nghiệp

Liên hệ

Tạo tài khoản để nộp CV cho nhà tuyển dụng

Bắm nút để tạo tài khoản


võ văn Lực
Chưa có thông tin điện thoại liên hệ