Venus Shop

30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quy mô: Từ 50 - 100 Người

Website:

81 Lượt xem

Venus Shop Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

LƯƠNG

Lưu

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Lưu

Shop bán