Trang:

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

Thứ năm, 13/08/2020 | 00:54
Thứ năm, 21/06/2018 | 17:48

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

Biên Bản thanh lý hợp đồng lao động, để xác định hoặc thay đổi quá trình thực hiện các điều khoản cam kết và thỏa thuận giữa công ty và người lao động..

- Biên bản vi phạm kỷ luật. / Biên bản đánh giá công việc.

Nhấn vào nút liên kết để tải về máy. Tải văn bản


Biên Bản thanh lý hợp đồng lao động liên quan đến việc rà soát lại các điều khoản đã hoàn thành hoặc còn tồn đọng. Từ đó, hai bên người tham gia lao động và người thuê lao động đề ra phương án giải quyết để chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mà các bên đã thống nhất khi hợp tác.

bien ban thanh ly hop dong lao dong 1

Mẫu điền sẵn, Trang 1 Biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

bien ban thanh ly hop dong lao dong 2

Mẫu điền sẵn, Trang 2 Biên bản thanh lý hợp đồng lao động.

Biên bản thanh lý hợp đồng lao động được thể hiện về nội dung chính về thanh lý lao động và và hướng dẫn lập bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, người lao động, thời gian thanh lý hợp đồng, nội dung bàn giao công việc khi công việc kết thúc, các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội và các vấn đề khác liên quan:

Thăm dò

  • Theo bạn mức thu nhập tầm 10 triệu có đủ sống tại Tp.HCM ?
    Biểu quyết
  • Xem kết quả

Tìm kiếm biểu mẫu

Download nhiều nhất


Biểu mẫu mới

Nhà tài trợ

2,844 Việc làm mới
trong số 2,844 việc làm đang tuyển dụng tại danhbavieclam.vn